Jonavos profesinių sąjungų susivienijime 2013 09 12 dieną vyko Tarybos posėdis

2013, rugsėjo 24th | Patalpinta JPSS Naujienos | Posėdžiai

cropped-JPSS-logo-mazesn.pngJonavos profesinių sąjungų susivienijime 2013 09 12 dieną vyko Tarybos posėdis. Posėdžio metu dalyvavo 13 tarybos narių.

Tarybos posėdyje dalyvavęs VšĮ „Pažangos projektai“ atstovas Algimantas Venckus pristatė atliktą Darbo santykių problemų Jonavos rajone tyrimą.

Vėliau susivienijimo pirmininkės pavaduotojas Juozas Adomaitis informavo tarybos narius apie bendradarbiavimo idėją su Kauno teritorinės darbo biržos Jonavos skyriumi. Posėdžio metu buvo pritarta bendradarbiavimo sutarties pasirašymui su Kauno teritorinės darbo biržos Jonavos skyriumi.

Tęsiant projekto „Trišalio dialogo skatinimas Lietuvoje Jonavos rajone“ veiklą, organizuojamas apsilankymas rugsėjo 25 dieną Utenoje, kur vyks Trišalės tarybos prie Utenos savivaldybės posėdis.

Į posėdį Utenoje vyks 12 žmonių. Po tris atstovus iš kiekvienos socialinių partnerių šalies: 3 rajono savivaldybės, 3 darbdavių atstovai ir 3 profesinių sąjungų atstovais. Taip pat trys šiame projekte dirbantys darbuotojai. Posėdžio metu nutarta, kad Į Trišalės tarybos prie Utenos savivaldybės posėdį atstovauti susivienijimui vyks: Audra Odinienė, Valentinas Dranseika, Artūras Šalaševičius, Juozas Adomaitis, Birutė Daškevičienė.

Tarybos nariams pristatyti oganizuojamų projekto „Trišalio dialogo skatinimas Lietuvoje Jonavos rajone“ mokymų rugsėjo 17-18 ir spalio 8-9 dienomis planai. Įgyvendinant Norvegijos finansinio mechanizmo Visuotinio deramo darbo ir trišalio dialogo skatinimo fondo bendrai finansuojamą projektą „Trišalio dialogo skatinimas Lietuvoje Jonavos rajone“, kurio tikslas – plėtoti trišalio dialogo instrumentus, siekiant sustiprinti socialinę partnerystę Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje, organizuojami “Deramo darbo ir socialinio dialogo” mokymai.  Mokymų dalyviai: Jonavoje veikiančių profesinių sąjungų atstovai, darbdavių atstovai – įmonių ir organizacijų vadovai, Jonavos rajono savivaldybės Tarybos nariai. Nutarta mokymuose dalyvauti pagal sudarytus dalyvių sąrašus.

Numatoma organizuoti „Apvalius stalus“ – susitikimus su Jonavos rajono savivaldybės tarybos nariais, Jonavos rajono verslo darbdavių asociacijos ir Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Jonavos atstovybės atstovais. Susitikimų metu su darbdavių ir tarybos atstovais bus siekiama aptarti darbdavių bendradarbiavimą su darbuotojų atstovais – veikiančiomis profesinėmis sąjungomis; darbdavių tolerancijos trūkumą besikuriančioms profesinėms sąjungoms bei darbuotojams, norintiems imtis atstovavimo iniciatyvos, kolektyvinių sutarčių vykdymo klausimą ir kitus klausimus.

Susirinkimo metu aptarta ir Spalio 7-oji – Tarptautinė oraus darbo diena. Šia diena siekiama atkreipti valdžios, darbdavių, politikų ir pilietinės visuomenės dėmesį į problemas, susijusias su darbo sąlygomis, darbo santykiais, darbo apmokėjimu. Buvo pasiūlyta šią dieną organizuoti susitikimus su įvairiose įmonėse dirbančiais darbuotojais, dalinant lankstinukus apie profesines sąjungas, taip skleidžiant informaciją apie profesines sąjungas Jonavos mieste ir rajone. Nutarta paruošti Tarptautinei oraus darbo dienai skirtus lankstinukus, juos išplatinti per profesinių sąjungų pirmininkus, „Apvalių stalų“ susitikimų metu, apsilankant įvairiose įmonėse, kur nėra veikiančių profesinių sąjungų, o apie pačią Spalio 7-ąją – Tarptautinę oraus darbo dieną paskelbti vietinėse žiniasklaidos priemonėse.

Tradiciškai vyko vienos iš profesinių sąjungų prisistatymas susvienijimo tarybos nariams. Savo organizacijos veiklą pristatė naujai išrinkta Jonavos jaunimo mokyklos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Audra Odinienė.

Tarybos posėdžio metu nuspręsta, kad kiekvieną ketvirtadienį iki 2014 biželio mėnesio nuo 10:00 iki 18:00 val., Jonavos suaugusiųjų švietimo centre (J.Basanavičiaus g. 7, Jonava) 209 kabinete, vyks „Atvirų durų diena“ susivienijime. Juozas Adomaitis priiminės susivienijimo narius jiems rūpimais klausimais, taip pat vykdys konsultacijas visuomenės nariams darbo teisės, darbuotojų atstovavimo, profesinių sąjungų steigimo ir kt. klausimais.

Sekantis Tarybos posėdis numatomas lapkričio mėn. 14 dieną, 15:30 val.

 

Pakomentuokite

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *