SIEKS NUSTATYTI BENDRUS STANDARTUS KONCERNO „ACHEMOS GRUPĖ“ ĮMONĖSE

2015, lapkričio 3rd | Patalpinta JPSS Naujienos

Spalio mėn. 20 d. įvykusiame UAB koncerno „Achemos grupė“ bendrovių profesinių sąjungų susitikime pasirašytas susitarimas dėl jungtinės profesinių sąjungų atstovybės sudarymo ir veiklos. Sudaryti tokią sutartį susitarta šių metų pradžioje.

Profsąjungos veikia aštuoniose koncerno bendrovėse: AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“, AB „Achema“, UAB „Iremas“, UAB „Agrochema“, UAB „Achempak“, UAB „Budrus sakalas“, UAB Koncernas „Achemos grupė“, UAB „Naujoji Rūta“.

UAB Koncerno „Achemos grupė“ įmonėse veikiančių profesinių sąjungų susitarimą dėl jungtinės atstovybės sudarymo ir veiklos pasirašė Lietuvos jūrininkų sąjungos, AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ darbuotojų profesinės sąjungos, Klaipėdos transporto darbininkų sąjungos, Dokininkų profesinės sąjungos, Achemos darbuotojų profesinės sąjungos, AB „Achema“ darbininkų sąjungos, UAB „Budrus sakalas“ darbuotojų profesinės sąjungos, KAG (Koncerno „Achemos grupė“) darbuotojų profesinės sąjungos ir Jonavos darbininkų sąjungos vadovai ar jų įgalioti atstovai.

Į profesinių sąjungų atstovybės tarybą kiekviena iš devynių susitarimą pasirašiusių organizacijų deleguos ne daugiau kaip po tris atstovus. Tarybos pirmininke dvejų metų kadencijai išrinkta UAB „Agrochema“ organizacijos pirmininkė Vitalija Januškevičienė, pirmininkės pavaduotoju – Lietuvos jūrininkų sąjungos pirmininko pavaduotojas Remigijus Kalnius.

Susitarimą dėl jungtinės profesinių sąjungų atstovybės sudarymo pasirašiusios organizacijos, be kita ko, išsikėlė uždavinius atstovauti darbuotojų interesams visose koncerno įmonių grupės bendrovėse, kuriose veikia bent viena profesinė sąjunga; siekti, kad bendri koncerno darbuotojų klausimai būtų sprendžiami grupės darbdavių ir profsąjungų atstovybės susitikimuose; inicijuoti ir siekti vieningos minimaliųjų lengvatų, kompensacijų, darbo užmokesčio ir kitų garantijų darbuotojams nustatymo politikos koncerno įmonių grupėje; vykdyti informacijos mainus bei tarpusavio konsultacijas.

Susitikimo metu susitarta esant reikalui kartu rengti akcijas ginant bendrus koncerno darbuotojų interesus bei konsoliduoti savo resursus atstovaujant profesinių sąjungų ir jų narių interesams teisme ir neteisminėse ginčų sprendimo institucijose.

Kitą profesinių sąjungų atstovybės tarybos posėdį planuojama surengti 2016 m. vasarį. Jame bus aptariamos bendrovėse taikomos darbo užmokesčio ir premijavimo sistemos, identifikuojamos su tuo susijusios problemos ir formuluojami pasiūlymai.

„Profsąjungų naujienos“

www.lprofsajungos.lt

Pakomentuokite

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *