Apie mus

JPSS logo mazesn

Jonavos profesinių sąjungų susivienijimas  jungia Jonavos miesto ir rajono profesines sąjungas ir jų susivienijimus. JPSS yra savanoriška, savaveiksmė, savarankiška organizacija, yra nepriklausoma nuo valstybės institucijų, darbdavių ir jų organizacijų, politinių partijų, visuomeninių organizacijų bei judėjimų, jungianti savo narius teritoriniu principu, atstovaujanti ir ginanti darbuotojų  profesines darbo, ekonomines, socialines teises ir teisėtus interesus.

Pagrindiniai Jonavos profesinių sąjungų susivienijimo tikslai yra:

Organizuoti Jonavos miesto ir rajono darbo rinkoje dalyvaujančius samdomus darbuotojus, vienijant juos į demokratines profesines sąjungas, bei koordinuoti ir remti profesinių sąjungų veiklą, siekiant darbo apmokėjimo, darbo sąlygų ir socialinių sąlygų pagerinimo.