Nuotrauka fotografo Valerijaus Buklajevo

( Fotografija Valerijaus Buklajevo)

Spalio 16 dieną Jonavos rajono savivaldybėje įvyko Jonavos profesinių sąjungų susivienijimo ataskaitinė  konferencija. Konferencijoje dalyvavo  47 delegatai iš dvylikos JPSS priklausančių profesinių sąjungų.

Konferencijos pradžioje Jonavos profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkė Birutė Daškevičienė pasveikino susirinkusius ir pristatė konferencijos svečius: Jonavos rajono savivaldybės merą Mindaugą Sinkevičių, vicemerą Vytautą Venckūną ir Jonavos verslininkų darbdavių asociacijos pirmininką Edmundą Gedvilą.

Pavaduotojas Juozas Adomaitis pristatė Jonavos profesinių sąjungų susivienijimo 2013 – 2014 metų veiklos ataskaitą. Per ataskaitinį laikotarpį Jonavos profesinių sąjungų susivienijimo veiklos prioritetas buvo įkurti Trišalę tarybą prie Jonavos rajono savivaldybės. Tai pavyko padaryti šiais metais –  ji įsteigta rugsėjo 22 d. tarp Jonavos rajono savivaldybės, darbdavių organizacijų ir profesinių sąjungų susivienijimo. Šios tarybos tikslas – spręsti Jonavos rajono socialines, ekonomines ir darbo problemas, tarpusavio susitarimais siekti pagerinti Jonavos rajono gyventojų gyvenimo kokybę, derinti socialinių partnerių interesus Jonavos rajono labui.

Per ataskaitinį laikotarpį Jonavos profesinių sąjungų susivienijimas savo nariams ir socialiniams partneriams organizavo mokymus, vyko susitikimai su kitų Lietuvos miestų darbdavių, profesinių sąjungų ir savivaldos atstovais, kad perimti socialinio dialogo tarp trijų šalių patirtį.

Sėkmingo bendradarbiavimo pamokų mokytis vykta ir į Norvegiją. Šioje šalyje susitikimo metu su LO „Norvegijos profesinių sąjungų konfederacijos“, Buskerud regiono Darbo centro ir NHO (darbdavių organizacijos) vadovais, jonaviečiai susipažino su Norvegijoje vykdomu trišaliu bendradarbiavimu tarp darbdavių, valdžios institucijų ir darbuotojų atstovų organizacijų. Apsilankė profesinių sąjungų ir vietinės darbdavius vienijančios organizacijos biuruose, kur bendravo su jų darbuotojais. Apžiūrėjo Norvegijos įmonę Draka Norsk Kabel AS bei bendravo su įmonės darbuotojais.

Jonavos profesinių sąjungų nariai vykdė ir pažintines socialines akcijas, kurių metu nemokamai konsultavo jonaviečius darbo teisės klausimais, dalino lankstinukus su patarimais darbuotojams Jonavos gatvėse. Be savo organizuojamų akcijų, dalyvaudavo ir kitų profesinių sąjungų organizuotose protesto akcijose: palaikė protestuojančius naftininkus Mažeikiuose, bei protestuojančius švietimo darbuotojus Vilniuje. Prisijungdavo ir prie nacionalinių profesinių sąjungų organizuojamų mitingų.

Susivienijimo pirmininkė Birutė Daškevičienė pristatė finansinę ataskaitą. Po kurios sveikinimo kalbas profsąjungiečiams pasakė ir konferencijos svečiai.

Jonavos rajono savivaldybės mero pavaduotojo Vytauto Venckūno manymu, šiandieninės profesinės sąjungos skiriasi nuo tų, kurios buvo tarybiniais metais, kad nebeužsiima kelialapių į poilsiavietes dalinimu, o yra lyg tam tikras įmonių veiklos skaidrumo garantas. Esant profsąjungai įmonėje darbdavys netoks drąsus pažeisti darbuotojo teises.  Tuo pačiu apgailestavo, kad pačiose mažiausiose įmonėse profsąjungų nėra, arba jų labai mažai ir profsąjungiečiai dar turi kur pasitemti. Baigdamas kalbą Jonavos rajono savivaldybės mero pavaduotojas palinkėjo profsąjungoms ir toliau būti savarankiškoms ir nepriklausyti nei nuo darbdavių, nei nuo politinių partijų.

Jonavos rajono savivaldybės meras Mindaugas Sinkevičius pasveikino profsąjungiečius, pasidžiaugė jų  aktyvia veikla ir tuo jog Jonavos rajone susikūrė Trišalė taryba, kurioje tikimasi kad trys skirtingos grupės: savivalda, darbdaviai ir darbuotojai visada ras bendrą sutarimą.

Jonavos verslininkų darbdavių asociacijos pirmininkas Edmundas Gedvila atkreipė dėmesį į tai, kad didžiuosiuose prekybos centruose vyksta didelė darbuotojų eksploatacija, tad palinkėjo įsteigti profesines sąjungas ten, kur jo manymu darbuotojų sąlygas galima būtų prilyginti vergijai, o stiprybės savo veiklai patarė pasisemti iš profesinių sąjungų praeities, turėdamas mintyje profesinių sąjungų iškovotas geresnes darbo sąlygas dirbantiesiems ( aštuonios darbo valandos, darbų sauga ir kt. ).

Konferencijos pabaigoje dalyviai buvo pakviesti pasivaišinti šventiniu tortu, skirtu Jonavos profesinių sąjungų susvienijimo įkūrimui prieš 15 metų paminėti.

Jonavos profesinių sąjungų susivienijimas kviečia visas Jonavos mieste ir rajone veikiančias profesines sąjungas ir darbo tarybas, prisijungti prie bendros veiklos. Apie susivienijimo veiklą informacija skelbiama tinklalapyje www.jpss.lt

 

Teisinio svietimo konferencija

Lietuvos žmonių teisinės žinios – ypač opi problema. Tai atskleidė Teisingumo ministerijos užsakymu atlikta visuomenės nuomonės apklausa. Tik penktadalis (21 proc.) Lietuvos gyventojų mano, kad jiems pakanka žinių savo teisėms ginti, 34 proc. respondentų teigia, kad tokių žinių visiškai neturi ir 30 proc. norėtų gauti papildomos informacijos.

Stokodami teisinio raštingumo ir nežinodami, kaip tinkamai apginti savo teises, žmonės nesusidoroja netgi su elementariausių teisinių žinių reikalaujančiomis situacijomis. Kokių veiksmų reikia imtis, kad žmonės galėtų gauti elementarių teisinių žinių, reikalingų jų kasdieniams gyvenime? Atsakymo į šį ir kitus aktualius visuomenės teisinio švietimo klausimus buvo ieškoma tarptautinėje konferencijoje „Teisinis švietimas Lietuvoje: iššūkiai ir galimybės“. (daugiau…)