Warning: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/organizato/domains/jpss.lt/public_html/wp-content/themes/delicate/functions.php on line 73
JPSS.LT

Nuo 2013 metų spalio Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendina projektą „Pasitikėk savimi“, finansuojamą Europos socialinio fondo. Pagrindinis projekto tikslas – kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis skatinti jaunimo integraciją į darbo rinką ar švietimo sistemą, teikiant socialinės reabilitacijos ir paruošimo užimtumui darbo rinkoje paslaugas.

Projektas įgyvendinamas 16 savivaldybių, tarp kurių yra ir Jonavos r. savivaldybė. Projekto užsiėmimuose taikomi neformalaus ugdymo metodai, o bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis susitikimų metu įdomiai atskleidžiamos socialinių vaidmenų, bendravimo ir santykio su aplinka, pokyčių ir jų valdymo, savanorystės, komandinio ir savarankiško darbo temos.

Organizuojant veiklas stengiamasi jas padaryti kuo įdomesnes ir įvairesnes, tad veiklos vyksta ne tik nevyriausybinių organizacijų patalpose, bet ir kitose vietose : Jonavos jaunimo centre, Jonavos r. savivaldybės administracijos patalpose ir kt. Užsiėmimų metu jaunas žmogus skatinamas aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje, įgyti naujų įgūdžių ir žinių, kurias galėtų pritaikyti tolimesniame gyvenime įsiliejant į darbo rinką ar grįžtant į švietimo sistemą.

Nuo š. m. vasario mėnesio 2 d. Jonavoje startuos paskutinės šio projekto veiklos. Projekte gali dalyvauti 16-25 metų asmenys, kurie nedirba, nesimoko ir nedalyvauja aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse. Projekto trukmė – 3 mėn. Visus norinčius kviečiame prisijungti ir dalyvauti. Daugiau informacijos tel.: 8 633 21 723, el. paštu: lvanseviciute@gmail.com  arba  atvykus į Kauno teritorinės darbo biržos Jonavos skyrių (Chemikų g. 138A, Jonava).

 

Koordinatorė darbui su jaunimu Lina Vansevičiūtė

LDB LogoTinkamų priemonių taikymas bedarbiams gali juos išvaduoti nuo ilgalaikio nedarbo spąstų. Lietuvos darbo biržos vykdomame Europos socialinio fondo (ESF) projekte „Pagalba įsidarbinant“ per nepilnus metus jau dalyvavo per 7,6 tūkst. neturinčių darbo žmonių. Iš 4 tūkst., baigusių dalyvavimą projekte, 3 tūkst. jau įsidarbino.

Lietuvos darbo biržos ES paramos valdymo poskyrio vedėja Galinos Savickienė pažymėjo, jog gerėjant situacijai darbo rinkoje lieka aktuali pažeidžiamų asmenų integracija į darbinę veiklą. Todėl ilgalaikių bedarbių, praradusių savo profesinius įgūdžius, ir absolventų, neturinčių tokių įgūdžių, motyvavimas ir skatinimas jų aktyvią poziciją darbo rinkoje šiuo metu yra svarbiausias darbo biržos uždavinys ir šio projekto tikslas. Anot G.Savickienės, vykdomas projektas prisideda ir prie socialinės atskirties mažinimo, laiku suteikus pagalbą asmenims, kuriems grėsė ilgalaikis nedarbas ir kurie ilgai buvo darbo rinkos užribyje.

Nepasirengusiems darbo rinkai – neturintiems profesijos arba praradusiems įgytus darbo įgūdžius bei socialiai pažeidžiamiems asmenims įdarbinti, pagal projektą, taikoma įdarbinimo subsidijuojant priemonė. Daugiau nei pusė dalyvių turėjo (turi) galimybę padirbėti pardavėjais, vadybininkais, apskaitininkais ir kt. įmonėse, užsiimančiose medžio apdirbimo, maisto ar žemės ūkio veiklomis. (daugiau…)