Birželio 23 d., penktadienį, susijungė dvi bendrovėje „Achema“ veikusios profesinės sąjungos. Naujoji profesinė sąjunga vienys net 841 narį. Jos pirmininke išrinkta Birutė Daškevičienė, pirmininko pavaduotojais – Dainius Šlepetis ir Gintautas Kepežinskas.

Šiandien siekta užbaigti dviejų profesinių sąjungų susijungimo procesą, išrinkti nepriklausomą pirmininką, pasitvirtinti naują struktūrą, įstatus ir pradėti veikti kaip dvigubai didesnei organizacijai. Svarbiausi darbai nuveikti – teliko sutvarkyti paskutinius formalumus.

„Nedarysime jokių kardinalių pokyčių. Esame įsitikinę, kad mūsų sukurta sistema gera ir ją verta išlaikyti. Iš svarbiausių laukiančių darbų paminėčiau, kad, remiantis naujuoju Darbo kodeksu, derėsimės dėl palankesnės kolektyvinės sutarties ir darbo užmokesčio didinimo. Taip pat daug dėmesio skirsime profesinių sąjungų įvaizdžiui gerinti ir naujų narių pritraukimui“, – sako daug metų su profesinėmis sąjungomis dirbanti B. Daškevičienė.

Paminėtina, kad, steigiant naująją profesinę sąjungą, įstatuose įtvirtinta nuostata, jog pirmininkai būtų nepriklausomi nuo darbdavių, t. y. neturėtų darbo santykių.

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK) kviečia į protesto akciją „Čia gyvensim ir dar balsuosim!“, kuri vyks birželio 16 dieną, ketvirtadienį, 11 val. Nepriklausomybės aikštėje šalia Seimo. Akcijos metu profesinių sąjungų atstovai pasisakys prieš Darbo kodekso projekto priėmimą bei įstatymų liberalizavimą.

„Socialinio modelio įstatymų paketas svarbus visiems Lietuvos piliečiams, nes jis lems ne tik darbuotojų ateitį, todėl kviečiu aktyviai dalyvauti protesto akcijoje ir aiškiai išreikšti savo pilietinę poziciją“, – teigia Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas Artūras Černiauskas.

Ši protesto akcija iš kitų išsiskirs interaktyvia scena, kurioje LPSK ekspertai diskutuos apie socialinį modelį bei komentuos tiesiogiai Seime vykstantį posėdį, kuriame bus svarstomi darbuotojams aktualūs klausimai. Mitingo dalyviai turės žalias bei raudonas korteles, o jų dėka galės balsuoti ir taip įvertinti Seimo narių darbą.

Akcijos metu taip pat bus apdovanoti labiausiai darbuotojams „nusipelnę“ Seimo nariai, savo iniciatyvomis bloginantys darbuotojų teises.

vdiValstybinė darbo inspekcija primena, kad stojus žiemiškiems orams kiekvienoje darbovietėje būtina įvertinti papildomus pavojus, gresiančius įvairiais pakenkimais sveikatai.

 

Žema oro temperatūra. Ypač tai aktualu dirbantiesiems lauko sąlygomis. Elektros linijų tiesimo, krovimo, kelių, inžinerinių komunikacijų tiesimo ir remonto, miško kirtimo, teritorijų, gatvių, kiemų valymo, statybos ir kiti darbai, atliekami lauke, nesustoja ir žiemą. Teisės aktai nurodo, kad, kai aplinkos oro temperatūra žemesnė kaip minus 10°C, dirbantiems lauke arba nešildomose patalpose darbuotojams privalu suteikti ne trumpesnes kaip 10 minučių specialias pertraukas ne rečiau kaip kas pusantros valandos. Papildomų ir specialiųjų pertraukų skaičius, trukmė ir poilsio vieta, atsižvelgiant į konkrečias darbo sąlygas, nustatomi kolektyvinėse sutartyse bei darbo tvarkos taisyklėse.

Be to, visais atvejais darbdavys privalo aprūpinti darbuotojus specialiais darbo drabužiais, apsaugančiais nuo žemos temperatūros. (daugiau…)

                     SITUACIJA RAJONO DARBO RINKOJE 2016-01-01 DIENAI

 

Užregistruota per gruodžio mėnesį bedarbių   –             355    (437)

mėnesio pabaigoje                                    –               2819 (2664)

 

Įdarbinta                                                    –                204     ( 285)

 

Nusiųsta į aktyvios

darbo rinkos politikos                                 –               61     (65)

priemones

 

Bedarbių procentas nuo

darbingo amžiaus gyventojų rajone           –     10,5 proc. (9,9 proc.)

 

Bedarbių procentas nuo

darbingo amžiaus gyventojų Lietuvoje     –      9,0 proc.   (8,4 proc.)

 

SITUACIJA RAJONO SENIŪNIJOSE 2016-01-01 DIENAI

 

Bedarbių procentas rajono seniūnijose

Ruklos seniūnijoje    17,3 proc.  (16,6 proc.)

Upninkų seniūnijoje 18,1 proc.  (17,0 proc.)

Šilų seniūnijoje       16,4 proc.  (15,4 proc.)

Dumsių seniūnijoje  10,8 proc.   (11,3 proc.)

Žeimių seniūnijoje   12,9 proc. (13,2 proc.)

Kulvos seniūnijoje 12,1 proc. (11,4 proc.)

Bukonių seniūnijoje 10,6 proc. (9,4 proc.)

Užusalių seniūnijoje    8,6 proc. (8,6 proc.)

Jonavos seniūnijoje      8,6 proc. ( 7,9 proc.) .

 

Pastaba: skliausteliuose pateikta informacija buvusi prieš mėnesį

 

Šiuo metu, kai intensyvėja prekybos, aptarnavimo, kiti su šventiniu periodu susiję darbai, Valstybinė darbo inspekcija primena kai kurias tiek darbuotojui, tiek darbdaviui aktualias teises bei pareigas.

Darbo trukmė trumpinama viena valanda. Darbuotojams, dirbantiems prieššventinę dieną, darbo dienos (pamainos) trukmė turi būti trumpinama viena valanda (išskyrus sutrumpintą darbo laiką dirbančius darbuotojus). Jei darbuotojas toje pačioje darbovietėje dirba ir pagrindinį, ir papildomą darbą, pvz., vienoje darbovietėje dirba administratoriumi ir teisininku, darbo dienos trukmė prieššventinę dieną turi būti sutrumpinama bendrai viena valanda pagal visas darbuotojo pareigas toje darbovietėje. (daugiau…)

Kauno teritorinės darbo biržos Jonavos skyrius informuoja

SITUACIJA RAJONO DARBO RINKOJE 2015-12-01 DIENAI

 

Užregistruota per lapkričio mėnesį bedarbių   –             437    (413)

mėnesio pabaigoje                                    –               2664 (2594)

 

Įdarbinta                                                    –                285     ( 274)

 

Nusiųsta į aktyvios

darbo rinkos politikos                                 –               65     (96)

priemones

 

Bedarbių procentas nuo

darbingo amžiaus gyventojų rajone           –     9,9 proc. (9,6 proc.)

 

Bedarbių procentas nuo

darbingo amžiaus gyventojų Lietuvoje     –     8,4 proc.   (8,3 proc.)

 

SITUACIJA RAJONO SENIŪNIJOSE 2015-12-01 DIENAI

 

Bedarbių procentas rajono seniūnijose

Ruklos seniūnijoje    16,6 proc.  (15,5 proc.)

Upninkų seniūnijoje 17,0 proc.  (14,4 proc.)

Šilų seniūnijoje       15,4 proc.  (15,2 proc.)

Dumsių seniūnijoje  11,3 proc.   (10,1 proc.)

Žeimių seniūnijoje   13,2 proc. (11,9 proc.)

Kulvos seniūnijoje 11,4 proc. (10,9 proc.)

Bukonių seniūnijoje    9,4 proc. (7,6 proc.)

Užusalių seniūnijoje    8,6 proc. (8,9 proc.)

Jonavos seniūnijoje      7,9 proc. ( 7,9 proc.) .

 

Pastaba: skliausteliuose pateikta informacija buvusi prieš mėnesį

Nuo šių metų gruodžio 1 d. įsigaliojus Darbo kodekso nuostatai, pagal kurią pakeista nepanaudotų kasmetinių atostogų suteikimo tvarka atleidžiant iš darbo, Valstybinė darbo inspekcija (VDI) gauna nemažai paklausimų, susijusių su šiuo pakeitimu. Apibendrintai atsakydami į juos, VDI specialistai pateikia šią informaciją.

Jei atleidžiamas darbuojas pageidauja atostogų. Kiekvienam darbuotojui kasmetinės atostogos yra privalomos. Tačiau, jei dėl tam tikrų aplinkybių jos nepanaudojamos, darbuotoją atleidžiant iš darbo privaloma jas kompensuoti. Atleidžiant darbuotoją iš darbo (išskyrus atvejus, kai atleidžiama dėl jo paties kaltės), nepanaudotos kasmetinės atostogos, jo pageidavimu, suteikiamos nukeliant atleidimo datą. Tokiu atveju atleidimo iš darbo diena yra laikoma kita diena po kasmetinių atostogų pabaigos dienos. (daugiau…)

Gruodžio 1 d., Švietimo ir mokslo ministerijoje įvyko taikinimo komisijos posėdis, kuriame buvo svarstomos galimybės patenkinti šešių šalies švietimo profesinių sąjungų iškeltus reikalavimus. Posėdžio išvakarėse buvo išplatintas švietimo ir mokslo ministrės Audronės Pitrėnienės pranešimas, kad valdančiųjų partijų politinė taryba „surado“ galimybę papildomai švietimui skirti dar 10 mln. Eur. Taikinimo komisijos posėdyje buvo detalizuota, kur ketinama panaudoti skirtus pinigus. (daugiau…)

Napo filmų svetainė pakeitė veidą. Patogesnė naudoti ir lengviau prieinama naujoji svetainė gražiai atrodo, ir joje yra įdiegta svarbių papildomų funkcijų. Pavyzdžiui, nuo šiol svetaine galima naudotis mobiliuosiuose prietaisuose ir planšetėse, kad visą reikiamą informaciją apie Napo galėtumėte gauti bet kuriuo metu.

Norite žiūrėti bežodžius filmus darbo vietų saugos ir sveikatos tema, rasti Napo medžiagą mokytojams arba tiesiog šiek tiek daugiau sužinoti apie Napo istoriją ir Napo konsorciumą – visą būtiną informaciją greitai ir lengvai rasite atnaujintoje svetainėje. Be to, sukurta dažnai užduodamų klausimų skiltis, kurioje pateikiami atsakymai į klausimus apie teises ir leidimus arba geriausius būdus naudotis Napo medžiaga.

Napo filmų svetainė, kaip visada, prieinama adresu www.napofilm.net 

Lapkričio 19 d. įvyko Lietuvos švietimo profesinės sąjungos neeilinis suvažiavimas, kuriame vienbalsiai buvo nutarta skelbti įspėjamąjį streiką, jei nebus įgyvendinti lapkričio 16 d. iškelti reikalavimai.

Suvažiavime taip pat buvo nutarta, kad Vyriausybei nevykdant reikalavimų, bus skelbiami terminuoti ir neterminuoti streikai. (daugiau…)