Užregistruota per spalio mėnesį bedarbių   –             413    (412)

mėnesio pabaigoje                                    –           2594 (2474)

Įdarbinta                                                    –            274     (396)

Nusiųsta į aktyvios

darbo rinkos politikos                                  –          93     (206)

priemones

 

Bedarbių procentas nuo

darbingo amžiaus gyventojų rajone           –     9,6 proc. (9,2 proc.)

Bedarbių procentas nuo

darbingo amžiaus gyventojų Lietuvoje     –     8,3 proc.   (8,1 proc.)

 

SITUACIJA RAJONO SENIŪNIJOSE 2015-11-01 DIENAI

 

Bedarbių procentas rajono seniūnijose

Ruklos seniūnijoje    15,5 proc.  (14,9 proc.)

Upninkų seniūnijoje 14,4 proc.  (13,2 proc.)

Šilų seniūnijoje       15,2 proc.  (13,6 proc.)

Dumsių seniūnijoje  10,1 proc.   (9,3 proc.)

Žeimių seniūnijoje  11,9 proc. (11,5 proc.)

Kulvos seniūnijoje 10,9 proc. (10,4 proc.)

Bukonių seniūnijoje    7,6 proc. (6,9 proc.)

Užusalių seniūnijoje    8,9 proc. (8,5 proc.)

Jonavos seniūnijoje      7,9 proc. ( 7,8 proc.) .

Rudens sezonui įpusėjus, darbo rinka tapo ramesnė: spalį laisvų darbo vietų įregistruota per 6 tūkst. mažiau nei rugsėjį, tačiau antrus metus jų skaičius šiuo metų laikotarpiu išlieka stabilus – siekia beveik 30 tūkst. Darbo pasiūlymų labiausiai sumažėjo slaugos specialistams, pradinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytojams, apskaitos ir buhalterijos tarnautojams, administravimo sekretoriams, virėjams, kepėjams, o įsidarbinimo galimybės augo garo variklių ir katilų operatoriams, siuvėjams ir sunkiasvorių sunkvežimių ir krovininių transporto priemonių vairuotojams. (daugiau…)

Spalio mėn. 20 d. įvykusiame UAB koncerno „Achemos grupė“ bendrovių profesinių sąjungų susitikime pasirašytas susitarimas dėl jungtinės profesinių sąjungų atstovybės sudarymo ir veiklos. Sudaryti tokią sutartį susitarta šių metų pradžioje.

Profsąjungos veikia aštuoniose koncerno bendrovėse: AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“, AB „Achema“, UAB „Iremas“, UAB „Agrochema“, UAB „Achempak“, UAB „Budrus sakalas“, UAB Koncernas „Achemos grupė“, UAB „Naujoji Rūta“.

UAB Koncerno „Achemos grupė“ įmonėse veikiančių profesinių sąjungų susitarimą dėl jungtinės atstovybės sudarymo ir veiklos pasirašė Lietuvos jūrininkų sąjungos, AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ darbuotojų profesinės sąjungos, Klaipėdos transporto darbininkų sąjungos, Dokininkų profesinės sąjungos, Achemos darbuotojų profesinės sąjungos, AB „Achema“ darbininkų sąjungos, UAB „Budrus sakalas“ darbuotojų profesinės sąjungos, KAG (Koncerno „Achemos grupė“) darbuotojų profesinės sąjungos ir Jonavos darbininkų sąjungos vadovai ar jų įgalioti atstovai.

Į profesinių sąjungų atstovybės tarybą kiekviena iš devynių susitarimą pasirašiusių organizacijų deleguos ne daugiau kaip po tris atstovus. Tarybos pirmininke dvejų metų kadencijai išrinkta UAB „Agrochema“ organizacijos pirmininkė Vitalija Januškevičienė, pirmininkės pavaduotoju – Lietuvos jūrininkų sąjungos pirmininko pavaduotojas Remigijus Kalnius. (daugiau…)

SITUACIJA RAJONO DARBO RINKOJE 2015-10-01 DIENAI

 

Užregistruota per rugsėjo mėnesį bedarbių   –            412      (301)

mėnesio  pabaigoje                                      –             2474   (2698)

 

Įdarbinta                                                      –              396      (300)

 

Nusiųsta į aktyvios

darbo rinkos politikos                                  –              206      (107)

priemones

 

Bedarbių procentas nuo

darbingo amžiaus gyventojų  rajone           –      9,2 proc.  (10,0 proc.)

 

Bedarbių procentas nuo

darbingo amžiaus gyventojų  Lietuvoje      –     8,1 proc.    (8,5 proc.) (daugiau…)

vdiGeneralinio prokuroro pavaduotojas, einantis generalinio prokuroro pareigas, Darius Raulušaitis ir Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius Gintaras Čepas šiandien pasirašė Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros ir Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos (VDI) bendradarbiavimo susitarimą. Juo siekiama bendromis pastangomis veiksmingiau ginti dėl darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimų nukentėjusių asmenų teises ir teisėtus interesus.

Iš prokuratūros informacija bus gaunama operatyviau. Susitarime aptartas abiejų šalių bendradarbiavimas ir keitimasis informacija apie atliekamus ikiteisminius tyrimus dėl darbuotojų saugos ir sveikatos pažeidimo ar nelaimingo atsitikimo darbe. „Nustatyti konkretūs terminai padės VDI teritorinių skyrių darbo inspektoriams operatyviai gauti iš prokuratūros pareigūnų informaciją apie pradėtą ikiteisminį tyrimą ar atsisakymą jį pradėti, apie ikiteisminio tyrimo metu nustatytą darbdavio pareigų neatlikimą ar jų netinkamą atlikimą, kai jo veikoje nėra nusikalstamos veikos požymių – tuomet darbo inspektorius galėtų spręsti dėl darbdavio patraukimo administracinėn atsakomybėn, – sako G. Čepas. – Saugaus darbo pažeidimai, dėl kurių darbuotojas buvo sužalotas arba neteko gyvybės, turi būti adekvačiai įvertinti ir atsakingi asmenys už tai baudžiami.“ (daugiau…)

SITUACIJA RAJONO DARBO RINKOJE 2015-09-01 DIENAI

 

Užregistruota per rugpjūčio mėnesį bedarbių   –            301    (454)

mėnesio  pabaigoje                                      –             2698      (2794)

 

Įdarbinta                                                      –              300       (319)

 

Nusiųsta į aktyvios

darbo rinkos politikos                                  –              107        (96)

priemones

 

Bedarbių procentas nuo

darbingo amžiaus gyventojų  rajone           –     10,0 proc.  (10,4 proc.)

 

Bedarbių procentas nuo

darbingo amžiaus gyventojų  Lietuvoje      –     8,5 proc.    (8,6 proc.)

 

SITUACIJA RAJONO SENIŪNIJOSE 2015-09-01 DIENAI

 

Bedarbių procentas rajono seniūnijose

Ruklos seniūnijoje     16,5  proc.   (18,9 proc.)

Upninkų seniūnijoje  14,2  proc.   (14,4 proc.)

Šilų seniūnijoje          16,2  proc.   (16,7 proc.)

Dumsių seniūnijoje    10,1  proc.   (10,3 proc.)

Žeimių seniūnijoje     12,2  proc.   (12,6 proc.)

Kulvos seniūnijoje     12,4  proc.   (12,5 proc.)

Bukonių seniūnijoje   8,95  proc.   (9,4 proc.)

Užusalių seniūnijoje     8,8  proc.   ( 9,5 proc.)

Jonavos seniūnijoje      8,4  proc.   ( 8,8 proc.) .

 

Pastaba: skliausteliuose pateikta informacija buvusi prieš mėnesį

2015 rugsėjo 10 d. 12 val. Vilniuje vyks visuotinė protesto akcija

BAUDŽIAVAI DARBE – NE!

DARBUOTOJŲ GARANTIJŲ MAŽINIMUI – NE!

 12 – 13 val. mitingas prie LR Seimo

13 – 14 val. eisena Gedimino prospektu

14 – 15 val. protesto akcijos pabaiga prie LR Vyriausybės

 

Kviečiame visus galinčius vykti į protesto akciją aktyviai dalyvauti ir tarti „Ne!“ baudžiavinių darbo sąlygų įteisinimui:

PS protestas

Autobusai iš Jonavos išvyks š. m. rugsėjo 10 d. 9:00 val. nuo parduotuvės IKI, J. Basanavičiaus g.

 

Norintys vykti būtinai registruojasi, pateikdami vardą, pavardę, kontaktinį telefono numerį, darbovietę (jei dirba) šiais el. pašto adresais arba telefonais:

 

v.marciulionyte@achema.com 56037; 8-609 52460
b.daskeviciene@achema.com 56670; 8-687 27635
info@jpss.lt 8-675 49745

 Registracija būtina ir bus vykdoma iki 2015-09-07

LDB

SITUACIJA RAJONO DARBO RINKOJE 2015-08-01 DIENAI

 

Užregistruota per liepos mėnesį bedarbių   –           454  (449)

mėnesio pabaigoje                                    –          2794 (2665)

 

Įdarbinta                                                    –            319     (294)

 

Nusiųsta į aktyvios

darbo rinkos politikos                                  –           96    (161)

priemones

 

Bedarbių procentas nuo

darbingo amžiaus gyventojų rajone           –     10,4 proc. (9,9 proc.)

 

Bedarbių procentas nuo

darbingo amžiaus gyventojų Lietuvoje     –     8,6 proc.   (8,5 proc.)

 

SITUACIJA RAJONO SENIŪNIJOSE 2015-08-01 DIENAI

 

Bedarbių procentas rajono seniūnijose

Ruklos seniūnijoje    18,9 proc.  (18,8 proc.)

Upninkų seniūnijoje 14,4 proc.  (13,8 proc.)

Šilų seniūnijoje       16,7 proc.  (16,3 proc.)

Dumsių seniūnijoje  10,3 proc.   (9,6 proc.)

Žeimių seniūnijoje  12,6 proc. (12,4 proc.)

Kulvos seniūnijoje 12,5 proc. (11,4 proc.)

Bukonių seniūnijoje    9,4 proc. (10,1 proc.)

Užusalių seniūnijoje    9,5 proc. ( 8,3 proc.)

Jonavos seniūnijoje      8,8 proc. ( 8,5 proc.) .

 

Pastaba: skliausteliuose pateikta informacija buvusi prieš mėnesį

 

vdiValstybinėje darbo inspekcijoje (VDI) per pirmą šių metų pusmetį gauti 67 pranešimai apie įvykius darbe, kurių metu buvo sunkiai pakenkta darbuotojų sveikatai, ir 18 pranešimų apie žūtis darbe (duomenys preliminarūs). Palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe skaičius sumažėjo 10 atvejų arba 36 proc.

Kiekviena sunki nelaimė darbe – potencialiai mirtinas atvejis. „Deja, sumažėjęs mirtinų įvykių darbe skaičius dar neduoda preteksto džiaugtis, pabrėžia VDI Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų skyriaus vedėjas Saulius Balčiūnas. Sunkių sužalojimų darbe padaugėjo 14 atvejų arba 26 proc. O kiekviena sunki trauma, kaip paaiškėja tiriant jos priežastis ir aplinkybes, buvo prie galimo mirtino įvykio ribos“. (daugiau…)

          SITUACIJA RAJONO DARBO RINKOJE 2015-07-01 DIENAI

 

Užregistruota per birželio mėnesį bedarbių   –           449  (380)

mėnesio pabaigoje                                    –          2665 (2776)

 

Įdarbinta                                                    –            294     (308)

 

Nusiųsta į aktyvios

darbo rinkos politikos                                  –           161    (116)

priemones

 

Bedarbių procentas nuo

darbingo amžiaus gyventojų rajone           –     9,9 proc. (10,2 proc.)

 

Bedarbių procentas nuo

darbingo amžiaus gyventojų Lietuvoje     –     8,5 proc.   (8,5 proc.)

 

SITUACIJA RAJONO SENIŪNIJOSE 2015-07-01 DIENAI

 

Bedarbių procentas rajono seniūnijose

Ruklos seniūnijoje    18,8 proc.  (17,2 proc)

Upninkų seniūnijoje 13,8 proc.  (14,3 proc.)

Šilų seniūnijoje       16,3 proc.  (15,5 proc.)

Dumsių seniūnijoje    9,6 proc.   (9,2 proc.)

Žeimių seniūnijoje  12,4 proc. (12,2 proc.)

Kulvos seniūnijoje 11,4 proc. (10,8 proc.)

Bukonių seniūnijoje 10,1 proc. (10,0 proc.)

Užusalių seniūnijoje    8,3 proc. ( 8,1 proc.)

Jonavos seniūnijoje      8,5 proc. ( 8,8 proc.) .

 

Pastaba: skliausteliuose pateikta informacija buvusi prieš mėnesį