Ketvirtadienį vykusiame švietimo profsąjungų – Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos, Lietuvos švietimo profesinės sąjungos ir Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos – lyderių susitikime su Seimo pirmininke Loreta Graužiniene buvo kalbama apie tai, kaip sekasi dirbti ir koordinuoti darbą Vyriausybės vadovo Algirdo Butkevičiaus potvarkiu sudarytoje darbo grupėje.

Darbuotojų atstovai informavo, kad dėl nežinomų priežasčių sutriko įprastas darbo grupės posėdžių grafikas, Švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis profesinėms sąjungoms nepateikė jokio paaiškinimo dėl susidariusios situacijos. Paaiškėjo, kad ministras D. Pavalkis pateikė netikslią informaciją Seimo pirmininkei, neva derybinės grupės darbas vyksta sklandžiai ir dėl daugelio dalykų jau yra sutarta. (daugiau…)

Profesinių sąjungų atstovai susitikime su socialinės apsaugos ir darbo ministre Algimanta Pabedinskienė pritarė inicijuotiems pokyčiams darbo santykių, socialinio draudimo, skurdo mažinimo srityse.

„Sutinkame, kad pokyčiai būtini, tačiau jei siūlomos lankstesnės darbuotojo priėmimo-atleidimo, terminuotų sutarčių sąlygos, tai siūlymuose privalo būti ir darbuotojo saugumo garantijos“, – pažymėjo Kristina Krupavičienė, Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ atstovė.

Ministrė A. Pabedinskienė užtikrino, kad nebus jokių lengvatų darbdaviams darbuotojų sąskaita. „Manau, kad to nenori ir dauguma darbdavių, kurie mąsto apie ilgalaikes veiklas, investicijas. Šiandienos darbdavys suvokia, kad geras, lojalus ir patenkintas savo socialine aplinka darbuotojas yra efektyviau dirbantis ir reikalingas verslui“, – pažymėjo ministrė Algimanta Pabedinskienė.

Ministrė padėkojo profesinėms sąjungos už aktyvų dalyvavimą ir bendradarbiavimą rengiant siūlymus dėl Darbo kodekso, socialinio draudimo ir skurdo mažinimo darnaus sąveikavimo modelio sprendžiant ne tik šiandienos, bet ir ateities kartų socialinės būties bei gerovės klausimą.

Pasak ministrės, profesinės sąjungos buvo vienos aktyviausių socialinių partnerių ir šis bendradarbiavimas bus tęsiamas ir netgi plečiamas.

„Tik sutarus, suradus bendrą sutarimą su socialiniais partneriais – profsąjungoms, verslininkais, darbdaviais, žemdirbiais ir kitais pageidaujančiais – dėl būtinų skurdo mažinimo, užimtumo didinimo sistemų pokyčių, juos įtvirtinantys teisės aktų projektai bus pateikti Trišalei tarybai, Vyriausybei, o galutinį sprendimą priims Seimas“, – pabrėžė ministrė A. Pabedinskienė.

Susitikime taip pat buvo aptarti socialinio dialogo skatinimo ir ugdymo, darbuotojų perkvalifikavimo rėmimo ir efektyvumo, kiti klausimai.

Susitikime dalyvavo Lietuvos darbo federacijos, Lietuvos Profesinių sąjungų konfederacijos, Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ vadovai.

Europa tampa saugesne, sveikesne ir produktyvesne vieta dirbti. EU-OSHA 2014–2020 m. darbo prioritetai paaiškinami vaizdo klipe ir brošiūroje apie agentūros veiklą.

Minėti šeši prioritetai yra: pasirengti pokyčiams ir numatyti naują bei kylančią riziką, apibendrinti faktus ir skaičius, kurti gero darbuotojų saugos ir sveikatos valdymo priemones, didinti informuotumą, skleisti žinias per tinklus ir kurti tinklus ir strateginiu, ir veiklos lygmenimis.

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė pateikė Vyriausybei svarstyti būtinas įstatymų pataisas, kad antrojo laipsnio valstybinės pensijos galėtų būti skiriamos ne tik pagimdžiusioms (įvaikinusioms) ir gerai išauginusioms 5 ir daugiau vaikų bei atitinkančioms teisės aktuose numatytus kriterijus motinoms, kaip kad yra dabar, bet ir daugiavaikiams tėčiams.

 

„Siekdami teisingumo ir lygiateisiškumo siūlome, kad tiek daugiavaikėms mamoms, tiek daugiavaikiams tėčiams, būtų sudaromos vienodos galimybės gauti valstybines pensijas“, – pažymėjo ministrė A. Pabedinskienė.

 

Siūloma, kad antrojo laipsnio valstybinė pensija daugiavaikių tėvų – tėvo ir motinos – pasirinkimu būtų skirta ir mokama arba vienam iš jų, arba abiems lygiomis dalimis. Ši nuostata galiotų tik naujai skiriamoms pensijoms.

 

Abiems daugiavaikiams tėvams sutarus, vienam iš jų būtų skiriama ir mokama viso dydžio antrojo laipsnio valstybinė pensija. Gauti viso dydžio antrojo laipsnio valstybinę pensiją taip pat turėtų teisę vienintelis iš tėvų. Daugiavaikiams tėvams nesutarus, kad antrojo laipsnio valstybinė pensija skiriama ir mokama vienam iš tėvų, viena antrojo laipsnio valstybinė pensija lygiomis dalimis būtų skiriama ir mokama abiems daugiavaikiams tėvams. (daugiau…)

Nuo 2013 metų spalio Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendina projektą „Pasitikėk savimi“, finansuojamą Europos socialinio fondo. Pagrindinis projekto tikslas – kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis skatinti jaunimo integraciją į darbo rinką ar švietimo sistemą, teikiant socialinės reabilitacijos ir paruošimo užimtumui darbo rinkoje paslaugas.

Projektas įgyvendinamas 16 savivaldybių, tarp kurių yra ir Jonavos r. savivaldybė. Projekto užsiėmimuose taikomi neformalaus ugdymo metodai, o bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis susitikimų metu įdomiai atskleidžiamos socialinių vaidmenų, bendravimo ir santykio su aplinka, pokyčių ir jų valdymo, savanorystės, komandinio ir savarankiško darbo temos.

Organizuojant veiklas stengiamasi jas padaryti kuo įdomesnes ir įvairesnes, tad veiklos vyksta ne tik nevyriausybinių organizacijų patalpose, bet ir kitose vietose : Jonavos jaunimo centre, Jonavos r. savivaldybės administracijos patalpose ir kt. Užsiėmimų metu jaunas žmogus skatinamas aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje, įgyti naujų įgūdžių ir žinių, kurias galėtų pritaikyti tolimesniame gyvenime įsiliejant į darbo rinką ar grįžtant į švietimo sistemą.

Nuo š. m. vasario mėnesio 2 d. Jonavoje startuos paskutinės šio projekto veiklos. Projekte gali dalyvauti 16-25 metų asmenys, kurie nedirba, nesimoko ir nedalyvauja aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse. Projekto trukmė – 3 mėn. Visus norinčius kviečiame prisijungti ir dalyvauti. Daugiau informacijos tel.: 8 633 21 723, el. paštu: lvanseviciute@gmail.com  arba  atvykus į Kauno teritorinės darbo biržos Jonavos skyrių (Chemikų g. 138A, Jonava).

 

Koordinatorė darbui su jaunimu Lina Vansevičiūtė

http://www.svietimoprofsajunga.lt/images/default/source/Rasa_Jasmontiene.jpg

Nors Lietuvos valstybėje veikia Profesinių sąjungų įstatymas ir dirbančiųjų naudai rengtas Darbo kodeksas, tačiau Lietuvos profesinės sąjungos negausios, jas sudaro 5-10 proc. dirbančiųjų. Todėl jų veikla nėra tiek efektyvi, kiek galėtų būti. Kad situacija pasikeistų, ekspertai, naujai rengiamame Darbo kodekse siūlo keisti kolektyvinius darbo santykius.

Šiaulių švietimo profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkės Rasos Jasmontienės teigimu, profesinės sąjungos yra tik pačių profesinių sąjungų narių aktyvumo ir pajėgumo išraiška: kuo mažiau narių, kuo jie pasyvesni, tuo profesinių sąjungų veikla menkesnė. Profesinės sąjungos atlikti didelius darbus dirbančiųjų naudai valstybės mastu gali tik susijungusios į vieningas struktūras, neapsiribojančias tik dirbančiųjų interesų atstovavimu Trišalėje taryboje prie Vyriausybės. Todėl siekiant efektyvesnio profsąjungų darbo naujovės būtinos.

„Lietuvoje profsąjungų struktūros yra, atstovavimo mechanizmas sukurtas (įstatymai yra), profsąjungos jau susiburia vienai kitai akcijai, sudalyvauja svarbesnių valstybės dokumentų rengime, svarstymuose, tačiau didžioji dalis dirbančiųjų iki šiol nesuvokia, kaip jie patys gali dalyvauti valstybės, savivaldybės, įmonės, įstaigos valdyme per savo profsąjungas. Todėl didžiausia naujovė būtų pasikeitimai dirbančiųjų sąmonėje – tik tuomet, kai žmonės supras, kad jie patys turi kelti reikalavimus valdžiai per savo profsąjungas. Tik tada tvarka valstybėje ir įmonėje keisis“, – sako R. Jasmontienė. (daugiau…)

                LDB LogoSITUACIJA RAJONO DARBO RINKOJE 2015-01-01 DIENAI

 

Užregistruota per gruodžio mėnesį bedarbių   –       401  (357)

mėnesio  pabaigoje                                      –        3109   (3004)

 

Įdarbinta                                                      –       219     (274)

 

Nusiųsta į aktyvios

darbo rinkos politikos                                  –        66      (65)

priemones

 

Bedarbių procentas nuo

darbingo amžiaus gyventojų  rajone           –     11,4 proc.  (11,0 proc.)

 

Bedarbių procentas nuo

darbingo amžiaus gyventojų  Lietuvoje      –     9,3 proc.    (8,8 proc.)

 

SITUACIJA RAJONO SENIŪNIJOSE 2015-01-01 DIENAI

 

 Bedarbių procentas rajono seniūnijose

Ruklos seniūnijoje     18,4  proc.   (18,3 proc)

Upninkų seniūnijoje  19,9  proc.   (18,9 proc.)

Šilų seniūnijoje          18,2  proc.   (17,3 proc.)

Dumsių seniūnijoje    10,5  proc.   ( 10,4 proc.)

Žeimių seniūnijoje      13,8  proc.   (13,4 proc.)

Kulvos seniūnijoje     13,3  proc.   (12,6 proc.)

Bukonių seniūnijoje   12,2  proc.   (11,4 proc.)

Užusalių seniūnijoje   10,6  proc.   (10,3 proc.)

Jonavos seniūnijoje      9,6 proc.    (  8,6  proc.) .

 

Pastaba: skliausteliuose pateikta informacija buvusi prieš mėnesį

LDB      SITUACIJA RAJONO DARBO RINKOJE 2014-12-01 DIENAI

 

Užregistruota per lapkričio mėnesį bedarbių   –       357  (425)

mėnesio  pabaigoje                                      –        3004   (2921)

 

Įdarbinta                                                      –       274     (266)

 

Nusiųsta į aktyvios

darbo rinkos politikos                                  –        65      (131)

priemones

 

Bedarbių procentas nuo

darbingo amžiaus gyventojų  rajone           –     11,0 proc.  (10,7 proc.)

 

Bedarbių procentas nuo

darbingo amžiaus gyventojų  Lietuvoje      –     8,8 proc.    (8,3 proc.)

 

SITUACIJA RAJONO SENIŪNIJOSE 2014-12-01 DIENAI

 

 Bedarbių procentas rajono seniūnijose

Ruklos seniūnijoje     18,3  proc.   (17,6 proc)

Upninkų seniūnijoje  18,9  proc.   (18,0 proc.)

Šilų seniūnijoje          17,3  proc.   (17,3 proc.)

Dumsių seniūnijoje    10,4  proc.   (  9,8 proc.)

Žeimių seniūnijoje      13,4  proc.   (12,7 proc.)

Kulvos seniūnijoje     12,6  proc.   (13,3 proc.)

Bukonių seniūnijoje   11,4  proc.   (10,5 proc.)

Užusalių seniūnijoje   10,3  proc.   (  9,6 proc.)

Jonavos seniūnijoje      8,6 proc.    (  9,1  proc.) .

 

Pastaba: skliausteliuose pateikta informacija buvusi prieš mėnesį

EU-OSHA išleido nemokamą e. vadovą, kuriame patariama, kaip valdyti stresą ir psichosocialinę riziką darbe. Vadovas skelbiamas internete arba jį galima atsisiųsti ir skaityti neprisijungus.

Stresas yra viena iš pagrindinių priežasčių Europoje, dėl kurios prarandamos darbo dienos. Stresas kenkia darbuotojų sveikatai, be to, dėl jo gali padidėti išlaidos personalui ir sumažėti įmonės produkcijos apimtys.

E. vadovas (iki šiol parengtos kelios jo nacionalinės versijos) yra visiems prieinama praktinė priemonė, kurioje visų pirma pateikiami mažųjų įmonių darbdaviams ir darbuotojams naudingi paaiškinimai, patarimai ir pavyzdžiai.

https://osha.europa.eu/lt/teaser/e-guide-launched-for-managing-stress-and-psychosocial-risks-in-your-workplace

LDB             SITUACIJA RAJONO DARBO RINKOJE 2014-11-01 DIENAI

 

 

Užregistruota per spalio mėnesį bedarbių   –        425     (419)

mėnesio  pabaigoje                                      –        2921   (2932)

 

Įdarbinta                                                      –       266     (350)

 

Nusiųsta į aktyvios

darbo rinkos politikos                                  –      131      (88)

priemones

 

Bedarbių procentas nuo

darbingo amžiaus gyventojų  rajone           –     10,7 proc.  (10,8 proc.)

 

Bedarbių procentas nuo

darbingo amžiaus gyventojų  Lietuvoje      –     8,3 proc.    (8,4 proc.)

 

SITUACIJA RAJONO SENIŪNIJOSE 2014-11-01 DIENAI

 

 Bedarbių procentas rajono seniūnijose

Ruklos seniūnijoje     17,6  proc.   (17,4 proc)

Upninkų seniūnijoje  18,0  proc.   (17,2 proc.)

Šilų seniūnijoje          17,3  proc.   (17,8 proc.)

Dumsių seniūnijoje      9,8  proc.   (11,0 proc.)

Žeimių seniūnijoje      12,7  proc.   (13,8 proc.)

Kulvos seniūnijoje     13,3  proc.   (13,7 proc.)

Bukonių seniūnijoje   10,5  proc.   (11,1 proc.)

Užusalių seniūnijoje     9,6  proc.   (  9,5 proc)

Jonavos seniūnijoje      9,1 proc.    (  8,9  proc) .

 

Pastaba: skliausteliuose pateikta informacija buvusi prieš mėnesį