LDB LogoTinkamų priemonių taikymas bedarbiams gali juos išvaduoti nuo ilgalaikio nedarbo spąstų. Lietuvos darbo biržos vykdomame Europos socialinio fondo (ESF) projekte „Pagalba įsidarbinant“ per nepilnus metus jau dalyvavo per 7,6 tūkst. neturinčių darbo žmonių. Iš 4 tūkst., baigusių dalyvavimą projekte, 3 tūkst. jau įsidarbino.

Lietuvos darbo biržos ES paramos valdymo poskyrio vedėja Galinos Savickienė pažymėjo, jog gerėjant situacijai darbo rinkoje lieka aktuali pažeidžiamų asmenų integracija į darbinę veiklą. Todėl ilgalaikių bedarbių, praradusių savo profesinius įgūdžius, ir absolventų, neturinčių tokių įgūdžių, motyvavimas ir skatinimas jų aktyvią poziciją darbo rinkoje šiuo metu yra svarbiausias darbo biržos uždavinys ir šio projekto tikslas. Anot G.Savickienės, vykdomas projektas prisideda ir prie socialinės atskirties mažinimo, laiku suteikus pagalbą asmenims, kuriems grėsė ilgalaikis nedarbas ir kurie ilgai buvo darbo rinkos užribyje.

Nepasirengusiems darbo rinkai – neturintiems profesijos arba praradusiems įgytus darbo įgūdžius bei socialiai pažeidžiamiems asmenims įdarbinti, pagal projektą, taikoma įdarbinimo subsidijuojant priemonė. Daugiau nei pusė dalyvių turėjo (turi) galimybę padirbėti pardavėjais, vadybininkais, apskaitininkais ir kt. įmonėse, užsiimančiose medžio apdirbimo, maisto ar žemės ūkio veiklomis. (daugiau…)

R1Sužinoti apie norvegų turimą trišalio bendradarbiavimo patirtį vyko 5 socialinio dialogo atstovai: Jonavos rajono savivaldybės meras Mindaugas Sinkevičius, AB „Achema“ generalinis direktorius Ramūnas Miliauskas, Achemos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Dainius Šlepetis, Jonavos rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Lineta Jakimavičienė ir Jonavos profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkė Birutė Daškevičienė.

Vizitas į Norvegiją vyko įgyvendinant Norvegijos finansinio mechanizmo Visuotinio deramo darbo ir trišalio dialogo skatinimo fondo bendrai finansuojamą projektą „Trišalio dialogo skatinimas Lietuvoje Jonavos rajone“, kurio tikslas – plėtoti trišalio dialogo instrumentus, siekiant sustiprinti socialinę partnerystę Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje ir įkurti Trišalę tarybą prie Jonavos rajono savivaldybės. (daugiau…)

„Achemos“ profesinių sąjungų gretos pastaruoju metu sparčiai didėja. Dar prieš kurį laiką profsąjungos vienijo trečdalį darbuotojų, šiuo metu skaičiuojama jau virš 40 proc.

„Tai rodo, kad darbuotojai nėra patenkinti dabartine situacija ir profesinę sąjungą mato kaip priemonę šiai situacijai keisti“, – sako Achemos profesinių sąjungų administracijos vadovė Birutė Daškevičienė.

Profsąjungų chemikų sektoriaus leidinyje neseniai buvo rašoma, kad Achemos profesinės sąjungos turi priekaištų darbdavio atstovams dėl bendrovėje priimamų sprendimų, atskirais atvejais nederinant su profesinėmis sąjungomis ir nesupažindinant jų  (matyt, žinant, kad bus susilaukta daug priekaištų). (daugiau…)

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Jonavos filialo narių  susirinkime išrinkta filialo taryba,  kuri veiks iki 2016 m.  rūmų generalinės asamblėjos.

Susirinkime dalyvavo 17 įmonių atstovai (iš viso filialas vienija 31 Jonavos bendrovę). Į tarybą pasiūlyta rinkti: Alfonsą Meškauską, Jolitą Peleckienę, Elmantą Mickevičių, Gintautą Bruką, Vytautą Kudoką, Ramūną Miliauską, Edmundą Muloką.

 Susirinkimo dalyviai vienbalsiai pritarė pasiūlytoms kandidatūroms. Išrinkti tarybos nariai bus atsakingi už šias sritis:

tarybos pirmininkas, darbo koordinavimas, reprezentavimas, atstovavimas – A. Meškauskas (UAB „Baldai jums“);

darbas savivaldybės darbo grupėse, rengiant verslo organizacijoms svarbius sprendimus – E. Mickevičius (IĮ „Technoera“)  bei J. Peleckienė (UAB „Binčis“);

ryšiai su žiniasklaida ir kitomis darbdavių organizacijomis – G. Brukas (UAB „Gudžionys“);

atstovybės ambasadorius, naujų narių įtraukimas į rūmų veiklą – V. Kudokas (UAB „Jonavos vandenys“);

programos „Narys-nariui“ koordinavimas – R. Miliauskas ( AB „Achema“);

atstovavimas Trišalėje taryboje ir darbas su profsąjunginėmis organizacijomis – E. Mulokas (UAB „Jonavos autobusai“).

Kiekvienas rūmų ir tarybos narys pagal pageidavimą gali padėti kuruoti ne tik jam priskirtą sritį.

www.chamber.lt

Trišalės tarybos posėdyje nagrinėjant minimalios mėnesinės algos (MMA) didinimo klausimą buvo nuspręsta įpareigoti darbo grupę, sudarytą iš profesinių sąjungų, darbdavių ir Vyriausybės atstovų, iki kito Trišalės tarybos posėdžio numatyti tikslius MMA didinimo kriterijus.

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vykusiame Trišalės tarybos posėdyje profesinių sąjungų, darbdavių ir Vyriausybės atstovai pasisakė už MMA didinimą, tačiau kol kas nesutarė dėl darbo grupės, kurioje dirbo profsąjungų, darbdavių ir Vyriausybės atstovai, siūlymo nuo spalio 1 d. 100 litų padidinti MMA, o likusius MMA padidinimus sieti su socioekonomine šalies padėtimi.

Vyriausybės ir darbdavių atstovai pasisakė už tai, kad jau artimiausias planuojamas MMA didinimas būtų siejamas su šalies ūkio padėtimi. Atsižvelgiant į tai, kad išsiskyrė socialinių partnerių nuomonė, buvo nuspręsta įpareigoti darbo grupę pratęsti savo darbą ir iki kito Trišalės tarybos posėdžio numatyti tikslius MMA didinimo kriterijus, susiejant juos su šalies ekonomine ir finansine padėtimi, bei jų pagrindu nustatyti galimą MMA dydį, laiką ir finansinį poveikį verslui bei viešajam sektoriui.

www.socmin.lt

(daugiau…)

PRIIMTOS DARBO KODEKSO PATAISOS

2014, birželio 10th | Patalpino JPSS kategorijose Naujienos - (0 Nekomentuota)

vilnius_seimas.jpg

Birželio 5 d. Seimas plenariniame posėdyje priėmė Darbo kodekso pataisas (projektas Nr. XIIP-1281(3)), kuriomis siekiama mažinti administracinę naštą darbdaviams.
Priimtais pakeitimais nuspręsta atsisakyti darbo sutarčių registravimo žurnalų, nes informacija apie darbuotojo įdarbinimą yra registruojama Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenų bazėje, taip pat – darbuotojo tapatybę patvirtinančio dokumento, privalomo Vyriausybės nustatytos pavyzdinės darbo sutarties formos ir pavyzdinės darbo laiko apskaitos žiniaraščių formos taikymo, paliekant jas kaip alternatyvas, suteikiant ūkio subjektams teisę naudotis darbdavio patvirtintos formos darbo laiko apskaitos žiniaraščiais, sudaryti laisvos formos darbo sutartis.

Darbo kodekse taip pat patikslintos nuostatos dėl darbuotojo informavimo apie darbo užmokestį ir dirbtą darbo laiką. Seimas nusprendė nepritarti siūlymui atsisakyti privalomo atsiskaitymo lapelių įteikimo. Pagal teisės akto pakeitimus darbdavys ne rečiau kaip kartą per mėnesį privalės raštu ar elektroniniu būdu darbuotojui pateikti informaciją apie jam apskaičiuotas, išmokėtas ir išskaičiuotas sumas ir apie dirbto darbo laiko trukmę, atskirai nurodydamas viršvalandinių darbų trukmę.

Seimas patikslino ir nepanaudotų kasmetinių atostogų suteikimo atleidžiant iš darbo tvarką. Pagal priimtas pataisas nuo 2015 m. gruodžio 31 d. atleidžiant darbuotoją iš darbo (išskyrus atvejus, kai atleidžiama dėl jo paties kaltės), nepanaudotos kasmetinės atostogos jo pageidavimu galės būti suteikiamos nukeliant atleidimo datą, bet ne daugiau kaip už trejų darbo metų nepanaudotas kasmetines atostogas, jeigu darbuotojas faktiškai galėjo jomis pasinaudoti ir kolektyvinėje sutartyje nenustatyta kitaip.

Už šiuos Darbo kodekso pakeitimus balsavo 85 Seimo nariai, prieš balsavusių nebuvo, susilaikė 4 parlamentarai.

(daugiau…)

SITUACIJA RAJONO DARBO RINKOJE 2014-06-01 DIENAI

 

Užregistruota per gegužės mėnesį bedarbių-         342 (372)

mėnesio  pabaigoje                                     –       3340   (3496)

 

Įdarbinta                                                      –      351 (395)

 

Nusiųsta į aktyvios

darbo rinkos politikos                                  –     118 (103)

priemones

 

Bedarbių procentas nuo

darbingo amžiaus gyventojų  rajone           –     12,1 proc.  (12,7 proc.)

 

Bedarbių procentas nuo

darbingo amžiaus gyventojų  Lietuvoje      –     9,2 proc.  (9,8 proc.)

 

SITUACIJA RAJONO SENIŪNIJOSE 2014-06-01 DIENAI

 

 Bedarbių procentas rajono seniūnijose

Ruklos seniūnijoje     21,1  proc.   (22,9 proc)

Upninkų seniūnijoje  19,4  proc.   (19,7 proc.)

Šilų seniūnijoje          19,3  proc.   (21,2 proc.)

Dumsių seniūnijoje    11,9  proc.   (12,8 proc.)

Žeimių seniūnijoje     13,5   proc.   (13,9 proc.)

Kulvos seniūnijoje     16,1   proc.  (17,2 proc.)

Bukonių seniūnijoje   11,9  proc.   (12,2 proc.)

Užusalių seniūnijoje  10,9  proc.   (11,2 proc)

Jonavos seniūnijoje      9,9 proc.    (10,7 proc) .

 

Pastaba: skliausteliuose pateikta informacija buvusi prieš mėnesį

LDB Logo

Gegužę registruotų bedarbių skaičius smuktelėjo 11,5 tūkst. Lietuvos darbo biržos duomenų registre birželio 1 d. buvo 168 tūkst. bedarbių arba 9,2 proc. visų šalies darbingo amžiaus gyventojų. Paskutinį kartą panašus darbo ieškančių žmonių skaičius buvo fiksuotas prieš penkerius metus – 2009 metų kovą.

Jau trečią mėnesį nedarbo rodikliai mažėjo visose šalies teritorijose. Tačiau aukščiausio nedarbo teritorijos išlieka tos pačios: daugiausia bedarbių –  Alytaus r. 16,7 proc., Ignalinos r. – 16,2 proc. ir Lazdijų r. – 15,7 proc. savivaldybėse. Mažiausiai bedarbių Kretingos r. – 4,4 proc., Neringoje – 4,7 proc. ir Elektrėnuose – 5,5 proc.. Tarp didmiesčių didžiausiu bedarbių skaičiumi išsiskiria Panevėžys – 10,4 proc., mažiausiu – Šiauliai – 6,2 proc.

Gerėjančią situaciją darbo rinkoje atspindi aukšta darbo jėgos paklausa ir mažėjanti pasiūla: gegužę darbo paklausa viršijo pasiūlą net 1,6 karto. Darbdaviai įregistravo 28,7 tūkst. laisvų darbo vietų darbo biržos duomenų portale. Bedarbio statusas buvo suteiktas 18,3 tūkst. darbo ieškančių žmonių – tai yra 4,3 proc. mažiau nei balandį ir 15 proc. mažiau nei analogišku laikotarpiu praėjusiais metais. (daugiau…)

socmin

Prieš dvejus metus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inicijuota priemonė „Parama pirmajam darbui“ tapo realia paskata ne vienai įmonei, pasiryžusiai įdarbinti patirties neturinčius jaunus žmones. Šiomis galimybėmis jau pasinaudojo 2128 šalies įmonės, įdarbinusios beveik 13 tūkst. jaunuolių.
Jaunimo nedarbas ne tik Lietuvoje, bet ir daugelyje Europos šalių vis dar įvardijamas kaip opi bei daugialypė problema. Jai spręsti ekspertai pataria pasitelkti kompleksines priemones. Viena jų – suteikti lengvatas darbdaviams, sukuriantiems darbo vietas jauniems, bet dar patirties neturintiems, specialistams.

(daugiau…)

Birželio 4 d. Europos valstybių prieš korupciją grupė (GRECO) Vilniaus apygardos administraciniame teisme susitiko su Lietuvos teismų savivaldos institucijų, teisėjų visuomeninių organizacijų, teismų atstovais. Ekspertus ypač domino Lietuvos teismų, teisėjų ir savivaldos institucijų veiklos skaidrumas, nešališkumas bei nepriklausomumas.
Birželio 4-6 dienomis Lietuvoje vyksta Europos valstybių prieš korupciją grupės (GRECO) vertinamasis vizitas.
Šio vertinimo tema „Parlamento narių, teisėjų ir prokurorų korupcijos prevencija“. Vieną iš vizito dienų GRECO ekspertai paskyrė susitikimams su Lietuvos teismų sistemos atstovais – teisėjais, teismų savivaldos institucijų vadovais, Teisėjų garbės teismo bei Teisėjų etikos ir drausmės komisijos, Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos nariais, Lietuvos Respublikos teisėjų asociacijos ir Apylinkių teismų teisėjų sąjungos atstovais.

(daugiau…)