Sausio 29 d. Lietuvos darbo biržoje buvo  aptarti pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, tolesnės reintegracijos į darbo rinką klausimai.

Atvykę į susitikimą su darbo biržos atsakingais darbuotojais Vidaus reikalų viceministras Artūras Norkevičius ir Vidaus tarnybos valdymo skyriaus patarėja Inga Prialgauskienė svarstė galimybes, kurios užtikrintų buvusiems  statutiniams pareigūnams teikiamų paslaugų kokybę, ir kaip darbo birža galėtų prisidėti šiems asmenims toliau išlikti aktyviais darbo rinkoje.  Domėtasi, kaip būtų galima teikti pirminę  informaciją ir konsultacijas apie situaciją darbo rinkoje, psichologinio pobūdžio paslaugas tokiems asmenims visose šalies  teritorijose bei galimybes jiems dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse.

 

LDBDaugiau nei kas trečias darbingo amžiaus bedarbis, registruotas darbo biržoje, metus ir ilgiau buvo neaktyvus darbo rinkoje. Skatindama jų integraciją, Lietuvos darbo birža nuo praėjusių metų rugpjūčio 1 dienos įgyvendina ESF projektą „Ilgalaikių bedarbių įdarbinimo rėmimas“ – 10,8 tūkst. įgis paklausias profesijas ir naujų kompetencijų, darbo įgūdžių ar įsitvirtins darbo rinkoje padedant įdarbinimo subsidijuojant ir teritorinio judumo rėmimo priemonėms. Per penkis mėnesius į projekto veiklas įtraukta beveik 1,8 tūkst. ilgalaikių bedarbių ir ilgą laiką nedirbusių asmenų.

Teritorinėse darbo biržose registruoti, ilgai nedirbę bedarbiai dažniausiai yra nepasirengę darbo rinkai – neturi jokio profesinio pasirengimo ir kompetencijų, reikalingų įsidarbinti ar pradėti savarankišką veiklą. Dalyvaudami šiame projekte,  845 ilgalaikiai bedarbiai  jau įgijo darbo rinkoje paklausias profesijas ir naujų kompetencijų. Daugiausiai projekto dalyviai rinkosi pagal C ir CE, D kategorijų transporto priemonių vairuotojo (107), motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų (78), virėjo ir pardavėjo (po 51), plataus profilio kirpėjo ir apdailininko (po 50), siuvėjo – operatoriaus (42) bei manikiūrininko (41) mokymo programas. (daugiau…)

Ketvirtadienį vykusiame švietimo profsąjungų – Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos, Lietuvos švietimo profesinės sąjungos ir Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos – lyderių susitikime su Seimo pirmininke Loreta Graužiniene buvo kalbama apie tai, kaip sekasi dirbti ir koordinuoti darbą Vyriausybės vadovo Algirdo Butkevičiaus potvarkiu sudarytoje darbo grupėje.

Darbuotojų atstovai informavo, kad dėl nežinomų priežasčių sutriko įprastas darbo grupės posėdžių grafikas, Švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis profesinėms sąjungoms nepateikė jokio paaiškinimo dėl susidariusios situacijos. Paaiškėjo, kad ministras D. Pavalkis pateikė netikslią informaciją Seimo pirmininkei, neva derybinės grupės darbas vyksta sklandžiai ir dėl daugelio dalykų jau yra sutarta. (daugiau…)

Profesinių sąjungų atstovai susitikime su socialinės apsaugos ir darbo ministre Algimanta Pabedinskienė pritarė inicijuotiems pokyčiams darbo santykių, socialinio draudimo, skurdo mažinimo srityse.

„Sutinkame, kad pokyčiai būtini, tačiau jei siūlomos lankstesnės darbuotojo priėmimo-atleidimo, terminuotų sutarčių sąlygos, tai siūlymuose privalo būti ir darbuotojo saugumo garantijos“, – pažymėjo Kristina Krupavičienė, Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ atstovė.

Ministrė A. Pabedinskienė užtikrino, kad nebus jokių lengvatų darbdaviams darbuotojų sąskaita. „Manau, kad to nenori ir dauguma darbdavių, kurie mąsto apie ilgalaikes veiklas, investicijas. Šiandienos darbdavys suvokia, kad geras, lojalus ir patenkintas savo socialine aplinka darbuotojas yra efektyviau dirbantis ir reikalingas verslui“, – pažymėjo ministrė Algimanta Pabedinskienė.

Ministrė padėkojo profesinėms sąjungos už aktyvų dalyvavimą ir bendradarbiavimą rengiant siūlymus dėl Darbo kodekso, socialinio draudimo ir skurdo mažinimo darnaus sąveikavimo modelio sprendžiant ne tik šiandienos, bet ir ateities kartų socialinės būties bei gerovės klausimą.

Pasak ministrės, profesinės sąjungos buvo vienos aktyviausių socialinių partnerių ir šis bendradarbiavimas bus tęsiamas ir netgi plečiamas.

„Tik sutarus, suradus bendrą sutarimą su socialiniais partneriais – profsąjungoms, verslininkais, darbdaviais, žemdirbiais ir kitais pageidaujančiais – dėl būtinų skurdo mažinimo, užimtumo didinimo sistemų pokyčių, juos įtvirtinantys teisės aktų projektai bus pateikti Trišalei tarybai, Vyriausybei, o galutinį sprendimą priims Seimas“, – pabrėžė ministrė A. Pabedinskienė.

Susitikime taip pat buvo aptarti socialinio dialogo skatinimo ir ugdymo, darbuotojų perkvalifikavimo rėmimo ir efektyvumo, kiti klausimai.

Susitikime dalyvavo Lietuvos darbo federacijos, Lietuvos Profesinių sąjungų konfederacijos, Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ vadovai.

Europa tampa saugesne, sveikesne ir produktyvesne vieta dirbti. EU-OSHA 2014–2020 m. darbo prioritetai paaiškinami vaizdo klipe ir brošiūroje apie agentūros veiklą.

Minėti šeši prioritetai yra: pasirengti pokyčiams ir numatyti naują bei kylančią riziką, apibendrinti faktus ir skaičius, kurti gero darbuotojų saugos ir sveikatos valdymo priemones, didinti informuotumą, skleisti žinias per tinklus ir kurti tinklus ir strateginiu, ir veiklos lygmenimis.

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė pateikė Vyriausybei svarstyti būtinas įstatymų pataisas, kad antrojo laipsnio valstybinės pensijos galėtų būti skiriamos ne tik pagimdžiusioms (įvaikinusioms) ir gerai išauginusioms 5 ir daugiau vaikų bei atitinkančioms teisės aktuose numatytus kriterijus motinoms, kaip kad yra dabar, bet ir daugiavaikiams tėčiams.

 

„Siekdami teisingumo ir lygiateisiškumo siūlome, kad tiek daugiavaikėms mamoms, tiek daugiavaikiams tėčiams, būtų sudaromos vienodos galimybės gauti valstybines pensijas“, – pažymėjo ministrė A. Pabedinskienė.

 

Siūloma, kad antrojo laipsnio valstybinė pensija daugiavaikių tėvų – tėvo ir motinos – pasirinkimu būtų skirta ir mokama arba vienam iš jų, arba abiems lygiomis dalimis. Ši nuostata galiotų tik naujai skiriamoms pensijoms.

 

Abiems daugiavaikiams tėvams sutarus, vienam iš jų būtų skiriama ir mokama viso dydžio antrojo laipsnio valstybinė pensija. Gauti viso dydžio antrojo laipsnio valstybinę pensiją taip pat turėtų teisę vienintelis iš tėvų. Daugiavaikiams tėvams nesutarus, kad antrojo laipsnio valstybinė pensija skiriama ir mokama vienam iš tėvų, viena antrojo laipsnio valstybinė pensija lygiomis dalimis būtų skiriama ir mokama abiems daugiavaikiams tėvams. (daugiau…)

Nuo 2013 metų spalio Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendina projektą „Pasitikėk savimi“, finansuojamą Europos socialinio fondo. Pagrindinis projekto tikslas – kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis skatinti jaunimo integraciją į darbo rinką ar švietimo sistemą, teikiant socialinės reabilitacijos ir paruošimo užimtumui darbo rinkoje paslaugas.

Projektas įgyvendinamas 16 savivaldybių, tarp kurių yra ir Jonavos r. savivaldybė. Projekto užsiėmimuose taikomi neformalaus ugdymo metodai, o bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis susitikimų metu įdomiai atskleidžiamos socialinių vaidmenų, bendravimo ir santykio su aplinka, pokyčių ir jų valdymo, savanorystės, komandinio ir savarankiško darbo temos.

Organizuojant veiklas stengiamasi jas padaryti kuo įdomesnes ir įvairesnes, tad veiklos vyksta ne tik nevyriausybinių organizacijų patalpose, bet ir kitose vietose : Jonavos jaunimo centre, Jonavos r. savivaldybės administracijos patalpose ir kt. Užsiėmimų metu jaunas žmogus skatinamas aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje, įgyti naujų įgūdžių ir žinių, kurias galėtų pritaikyti tolimesniame gyvenime įsiliejant į darbo rinką ar grįžtant į švietimo sistemą.

Nuo š. m. vasario mėnesio 2 d. Jonavoje startuos paskutinės šio projekto veiklos. Projekte gali dalyvauti 16-25 metų asmenys, kurie nedirba, nesimoko ir nedalyvauja aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse. Projekto trukmė – 3 mėn. Visus norinčius kviečiame prisijungti ir dalyvauti. Daugiau informacijos tel.: 8 633 21 723, el. paštu: lvanseviciute@gmail.com  arba  atvykus į Kauno teritorinės darbo biržos Jonavos skyrių (Chemikų g. 138A, Jonava).

 

Koordinatorė darbui su jaunimu Lina Vansevičiūtė

http://www.svietimoprofsajunga.lt/images/default/source/Rasa_Jasmontiene.jpg

Nors Lietuvos valstybėje veikia Profesinių sąjungų įstatymas ir dirbančiųjų naudai rengtas Darbo kodeksas, tačiau Lietuvos profesinės sąjungos negausios, jas sudaro 5-10 proc. dirbančiųjų. Todėl jų veikla nėra tiek efektyvi, kiek galėtų būti. Kad situacija pasikeistų, ekspertai, naujai rengiamame Darbo kodekse siūlo keisti kolektyvinius darbo santykius.

Šiaulių švietimo profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkės Rasos Jasmontienės teigimu, profesinės sąjungos yra tik pačių profesinių sąjungų narių aktyvumo ir pajėgumo išraiška: kuo mažiau narių, kuo jie pasyvesni, tuo profesinių sąjungų veikla menkesnė. Profesinės sąjungos atlikti didelius darbus dirbančiųjų naudai valstybės mastu gali tik susijungusios į vieningas struktūras, neapsiribojančias tik dirbančiųjų interesų atstovavimu Trišalėje taryboje prie Vyriausybės. Todėl siekiant efektyvesnio profsąjungų darbo naujovės būtinos.

„Lietuvoje profsąjungų struktūros yra, atstovavimo mechanizmas sukurtas (įstatymai yra), profsąjungos jau susiburia vienai kitai akcijai, sudalyvauja svarbesnių valstybės dokumentų rengime, svarstymuose, tačiau didžioji dalis dirbančiųjų iki šiol nesuvokia, kaip jie patys gali dalyvauti valstybės, savivaldybės, įmonės, įstaigos valdyme per savo profsąjungas. Todėl didžiausia naujovė būtų pasikeitimai dirbančiųjų sąmonėje – tik tuomet, kai žmonės supras, kad jie patys turi kelti reikalavimus valdžiai per savo profsąjungas. Tik tada tvarka valstybėje ir įmonėje keisis“, – sako R. Jasmontienė. (daugiau…)

                LDB LogoSITUACIJA RAJONO DARBO RINKOJE 2015-01-01 DIENAI

 

Užregistruota per gruodžio mėnesį bedarbių   –       401  (357)

mėnesio  pabaigoje                                      –        3109   (3004)

 

Įdarbinta                                                      –       219     (274)

 

Nusiųsta į aktyvios

darbo rinkos politikos                                  –        66      (65)

priemones

 

Bedarbių procentas nuo

darbingo amžiaus gyventojų  rajone           –     11,4 proc.  (11,0 proc.)

 

Bedarbių procentas nuo

darbingo amžiaus gyventojų  Lietuvoje      –     9,3 proc.    (8,8 proc.)

 

SITUACIJA RAJONO SENIŪNIJOSE 2015-01-01 DIENAI

 

 Bedarbių procentas rajono seniūnijose

Ruklos seniūnijoje     18,4  proc.   (18,3 proc)

Upninkų seniūnijoje  19,9  proc.   (18,9 proc.)

Šilų seniūnijoje          18,2  proc.   (17,3 proc.)

Dumsių seniūnijoje    10,5  proc.   ( 10,4 proc.)

Žeimių seniūnijoje      13,8  proc.   (13,4 proc.)

Kulvos seniūnijoje     13,3  proc.   (12,6 proc.)

Bukonių seniūnijoje   12,2  proc.   (11,4 proc.)

Užusalių seniūnijoje   10,6  proc.   (10,3 proc.)

Jonavos seniūnijoje      9,6 proc.    (  8,6  proc.) .

 

Pastaba: skliausteliuose pateikta informacija buvusi prieš mėnesį

LDBNuo sausio 1-osios jauni žmonės, siekdami lengviau ir kokybiškiau integruotis į darbo rinką, gali sudaryti savanoriškos praktikos sutartis su darbdaviais. Savanorišką praktiką atliekantys jaunuoliai draudžiami valstybės lėšomis sveikatos bei nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu, o jei jie registruoti darbo biržoje – praktikos metu išsaugos savo turimą statusą ir garantijas. Siekiant išvengti piktnaudžiavimo įtvirtinta, kad savanoriškos praktikos sutarties terminas negali būti ilgesnis kaip 2 mėnesiai per kalendorinius metus. Savanoriškos praktikos sutartį galima sudaryti ne daugiau kaip 3 kartus, o bendras sudarytų savanoriškos praktikos sutarčių terminas negali būti ilgesnis kaip 6 mėnesiai. Savanoriškos praktikos sutartis sudaryti gali jaunuoliai nuo 16 iki 29 metų. Jaunuoliai iki 18 metų turi teisę sudaryti sutartį, jeigu tam neprieštarauja vaiko atstovas pagal įstatymą.