LDB      SITUACIJA RAJONO DARBO RINKOJE 2014-12-01 DIENAI

 

Užregistruota per lapkričio mėnesį bedarbių   –       357  (425)

mėnesio  pabaigoje                                      –        3004   (2921)

 

Įdarbinta                                                      –       274     (266)

 

Nusiųsta į aktyvios

darbo rinkos politikos                                  –        65      (131)

priemones

 

Bedarbių procentas nuo

darbingo amžiaus gyventojų  rajone           –     11,0 proc.  (10,7 proc.)

 

Bedarbių procentas nuo

darbingo amžiaus gyventojų  Lietuvoje      –     8,8 proc.    (8,3 proc.)

 

SITUACIJA RAJONO SENIŪNIJOSE 2014-12-01 DIENAI

 

 Bedarbių procentas rajono seniūnijose

Ruklos seniūnijoje     18,3  proc.   (17,6 proc)

Upninkų seniūnijoje  18,9  proc.   (18,0 proc.)

Šilų seniūnijoje          17,3  proc.   (17,3 proc.)

Dumsių seniūnijoje    10,4  proc.   (  9,8 proc.)

Žeimių seniūnijoje      13,4  proc.   (12,7 proc.)

Kulvos seniūnijoje     12,6  proc.   (13,3 proc.)

Bukonių seniūnijoje   11,4  proc.   (10,5 proc.)

Užusalių seniūnijoje   10,3  proc.   (  9,6 proc.)

Jonavos seniūnijoje      8,6 proc.    (  9,1  proc.) .

 

Pastaba: skliausteliuose pateikta informacija buvusi prieš mėnesį

EU-OSHA išleido nemokamą e. vadovą, kuriame patariama, kaip valdyti stresą ir psichosocialinę riziką darbe. Vadovas skelbiamas internete arba jį galima atsisiųsti ir skaityti neprisijungus.

Stresas yra viena iš pagrindinių priežasčių Europoje, dėl kurios prarandamos darbo dienos. Stresas kenkia darbuotojų sveikatai, be to, dėl jo gali padidėti išlaidos personalui ir sumažėti įmonės produkcijos apimtys.

E. vadovas (iki šiol parengtos kelios jo nacionalinės versijos) yra visiems prieinama praktinė priemonė, kurioje visų pirma pateikiami mažųjų įmonių darbdaviams ir darbuotojams naudingi paaiškinimai, patarimai ir pavyzdžiai.

https://osha.europa.eu/lt/teaser/e-guide-launched-for-managing-stress-and-psychosocial-risks-in-your-workplace

Kvietimas į Tarybos posėdį

2014, 3 gruodžio | Patalpino JPSS kategorijose Posėdžiai - (0 Nekomentuota)

JPSS logo horizantalus mazesnis

 

2014 m. gruodžio mėn. 11 d. 15:00 val. Jonavos suaugusiųjų švietimo centre, Basanavičiaus g. 7, kviečiamas Jonavos profesinių sąjungų susivienijimo Tarybos posėdis.

 

Tarybos posėdžio darbotvarkė:

 

  1. Dėl JPSS nario mokesčio dydžio keitimo
  2. Jonavos profesinių sąjungų susivienijimo 2015 m. veiklos plano tvirtinimas.
  3. Dėl situacijos Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko pagrindinės mokyklos darbuotojų profesinėje sąjungoje.
  4. Dėl veiklos Jonavos rajono Trišalėje taryboje (informacijos pateikimas)

 

 

Kontaktai pasiteiravimui:

Jonavos profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkės pavaduotojas Juozas Adomaitis

Tel.: +370 675 49745

El. paštas: info@jpss.lt

LDB             SITUACIJA RAJONO DARBO RINKOJE 2014-11-01 DIENAI

 

 

Užregistruota per spalio mėnesį bedarbių   –        425     (419)

mėnesio  pabaigoje                                      –        2921   (2932)

 

Įdarbinta                                                      –       266     (350)

 

Nusiųsta į aktyvios

darbo rinkos politikos                                  –      131      (88)

priemones

 

Bedarbių procentas nuo

darbingo amžiaus gyventojų  rajone           –     10,7 proc.  (10,8 proc.)

 

Bedarbių procentas nuo

darbingo amžiaus gyventojų  Lietuvoje      –     8,3 proc.    (8,4 proc.)

 

SITUACIJA RAJONO SENIŪNIJOSE 2014-11-01 DIENAI

 

 Bedarbių procentas rajono seniūnijose

Ruklos seniūnijoje     17,6  proc.   (17,4 proc)

Upninkų seniūnijoje  18,0  proc.   (17,2 proc.)

Šilų seniūnijoje          17,3  proc.   (17,8 proc.)

Dumsių seniūnijoje      9,8  proc.   (11,0 proc.)

Žeimių seniūnijoje      12,7  proc.   (13,8 proc.)

Kulvos seniūnijoje     13,3  proc.   (13,7 proc.)

Bukonių seniūnijoje   10,5  proc.   (11,1 proc.)

Užusalių seniūnijoje     9,6  proc.   (  9,5 proc)

Jonavos seniūnijoje      9,1 proc.    (  8,9  proc) .

 

Pastaba: skliausteliuose pateikta informacija buvusi prieš mėnesį

Nuotrauka fotografo Valerijaus Buklajevo

( Fotografija Valerijaus Buklajevo)

Spalio 16 dieną Jonavos rajono savivaldybėje įvyko Jonavos profesinių sąjungų susivienijimo ataskaitinė  konferencija. Konferencijoje dalyvavo  47 delegatai iš dvylikos JPSS priklausančių profesinių sąjungų.

Konferencijos pradžioje Jonavos profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkė Birutė Daškevičienė pasveikino susirinkusius ir pristatė konferencijos svečius: Jonavos rajono savivaldybės merą Mindaugą Sinkevičių, vicemerą Vytautą Venckūną ir Jonavos verslininkų darbdavių asociacijos pirmininką Edmundą Gedvilą.

Pavaduotojas Juozas Adomaitis pristatė Jonavos profesinių sąjungų susivienijimo 2013 – 2014 metų veiklos ataskaitą. Per ataskaitinį laikotarpį Jonavos profesinių sąjungų susivienijimo veiklos prioritetas buvo įkurti Trišalę tarybą prie Jonavos rajono savivaldybės. Tai pavyko padaryti šiais metais –  ji įsteigta rugsėjo 22 d. tarp Jonavos rajono savivaldybės, darbdavių organizacijų ir profesinių sąjungų susivienijimo. Šios tarybos tikslas – spręsti Jonavos rajono socialines, ekonomines ir darbo problemas, tarpusavio susitarimais siekti pagerinti Jonavos rajono gyventojų gyvenimo kokybę, derinti socialinių partnerių interesus Jonavos rajono labui.

Per ataskaitinį laikotarpį Jonavos profesinių sąjungų susivienijimas savo nariams ir socialiniams partneriams organizavo mokymus, vyko susitikimai su kitų Lietuvos miestų darbdavių, profesinių sąjungų ir savivaldos atstovais, kad perimti socialinio dialogo tarp trijų šalių patirtį.

Sėkmingo bendradarbiavimo pamokų mokytis vykta ir į Norvegiją. Šioje šalyje susitikimo metu su LO „Norvegijos profesinių sąjungų konfederacijos“, Buskerud regiono Darbo centro ir NHO (darbdavių organizacijos) vadovais, jonaviečiai susipažino su Norvegijoje vykdomu trišaliu bendradarbiavimu tarp darbdavių, valdžios institucijų ir darbuotojų atstovų organizacijų. Apsilankė profesinių sąjungų ir vietinės darbdavius vienijančios organizacijos biuruose, kur bendravo su jų darbuotojais. Apžiūrėjo Norvegijos įmonę Draka Norsk Kabel AS bei bendravo su įmonės darbuotojais.

Jonavos profesinių sąjungų nariai vykdė ir pažintines socialines akcijas, kurių metu nemokamai konsultavo jonaviečius darbo teisės klausimais, dalino lankstinukus su patarimais darbuotojams Jonavos gatvėse. Be savo organizuojamų akcijų, dalyvaudavo ir kitų profesinių sąjungų organizuotose protesto akcijose: palaikė protestuojančius naftininkus Mažeikiuose, bei protestuojančius švietimo darbuotojus Vilniuje. Prisijungdavo ir prie nacionalinių profesinių sąjungų organizuojamų mitingų.

Susivienijimo pirmininkė Birutė Daškevičienė pristatė finansinę ataskaitą. Po kurios sveikinimo kalbas profsąjungiečiams pasakė ir konferencijos svečiai.

Jonavos rajono savivaldybės mero pavaduotojo Vytauto Venckūno manymu, šiandieninės profesinės sąjungos skiriasi nuo tų, kurios buvo tarybiniais metais, kad nebeužsiima kelialapių į poilsiavietes dalinimu, o yra lyg tam tikras įmonių veiklos skaidrumo garantas. Esant profsąjungai įmonėje darbdavys netoks drąsus pažeisti darbuotojo teises.  Tuo pačiu apgailestavo, kad pačiose mažiausiose įmonėse profsąjungų nėra, arba jų labai mažai ir profsąjungiečiai dar turi kur pasitemti. Baigdamas kalbą Jonavos rajono savivaldybės mero pavaduotojas palinkėjo profsąjungoms ir toliau būti savarankiškoms ir nepriklausyti nei nuo darbdavių, nei nuo politinių partijų.

Jonavos rajono savivaldybės meras Mindaugas Sinkevičius pasveikino profsąjungiečius, pasidžiaugė jų  aktyvia veikla ir tuo jog Jonavos rajone susikūrė Trišalė taryba, kurioje tikimasi kad trys skirtingos grupės: savivalda, darbdaviai ir darbuotojai visada ras bendrą sutarimą.

Jonavos verslininkų darbdavių asociacijos pirmininkas Edmundas Gedvila atkreipė dėmesį į tai, kad didžiuosiuose prekybos centruose vyksta didelė darbuotojų eksploatacija, tad palinkėjo įsteigti profesines sąjungas ten, kur jo manymu darbuotojų sąlygas galima būtų prilyginti vergijai, o stiprybės savo veiklai patarė pasisemti iš profesinių sąjungų praeities, turėdamas mintyje profesinių sąjungų iškovotas geresnes darbo sąlygas dirbantiesiems ( aštuonios darbo valandos, darbų sauga ir kt. ).

Konferencijos pabaigoje dalyviai buvo pakviesti pasivaišinti šventiniu tortu, skirtu Jonavos profesinių sąjungų susvienijimo įkūrimui prieš 15 metų paminėti.

Jonavos profesinių sąjungų susivienijimas kviečia visas Jonavos mieste ir rajone veikiančias profesines sąjungas ir darbo tarybas, prisijungti prie bendros veiklos. Apie susivienijimo veiklą informacija skelbiama tinklalapyje www.jpss.lt

 

 

Akcija diena uz oru darba Jonavoje

Spalio 7 dieną pasaulio profesinės sąjungos ir kitos pilietinės organizacijos mini Dieną už orų darbą. Šia diena siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į tai, kad kiekvienas žmogus turi teisę į orų darbą.

Jonavoje šia proga organizavome informacinę akciją, kurios metu užkalbinome beveik 200 žmonių, dalinome lankstinukus su patarimais darbuotojams, kaip ginti savo teises.  Norintys buvo pakonsultuoti nemokamai apie darbo teisę.

Akcija finansuota valstybės biudžeto lėšomis, skirtomis Vietos bendruomenių savivaldos 2013 -2015 metų programos įgyvendinimui.

oraus darbo diena 2 oraus darbo diena3 oraus darbo diena 1

Tarptautine diena uz oru darba maz

SONY DSC

Jonavos rajono savivaldybėje buvo įsteigta Trišalė taryba tarp Jonavos rajono savivaldybės, darbdavių organizacijų ir profesinių sąjungų susivienijimo. Trišalį susitarimą pasirašė Jonavos rajono savivaldybės meras Mindaugas Sinkevičius, Jonavos rajono verslo darbdavių asociacijos prezidentas Edmundas Gedvila, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Jonavos filialo tarybos pirmininkas Alfonsas Meškauskas ir Jonavos profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkė Birutė Daškevičienė.

Jonavos rajono trišalės tarybos tikslas – spręsti Jonavos rajono socialines, ekonomines ir darbo problemas, tarpusavio susitarimais siekti pagerinti Jonavos rajono gyventojų gyvenimo kokybę, derinti socialinių partnerių interesus Jonavos rajono labui. (daugiau…)

Ateinantį pirmadienį (09.22) 15:00 h Jonavos rajono savivaldybės J.Ralio salėje įvyks steigiamasis Trišalės tarybos prie Jonavos rajono savivaldybės posėdis.
Posėdis atviras – norintys kviečiami atvykti stebėti posėdį.

 

Kviečiame Jonavos miesto ir rajono gyventojus prisidėti prie akcijos „Mieste be savo automobilio!“: rugsėjo 22-ąją palikti automobilį ir keliauti kitomis, alternatyviomis transporto priemonėmis – dviračiais, paspirtukais, riedučiais, riedlentėmis, rinktis viešąjį transportą, o važiuojant automobiliu pavežti ir kaimyną ar kolegą, skatinant transporto spūsčių bei taršos aplinkai mažinimą, fizinį aktyvumą, bendruomeniškumą.

2014 m. rugsėjo 22 d. Jonavos rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centras (JKKSC) kviečia visas įstaigas, organizacijas dalyvauti akcijoje „Mieste be savo automobilio!“. Paraginkite savo kolektyvą atvykti į darbą be automobilio.

Visos organizacijos, mokyklos, kitos įstaigos, norinčios dalyvauti akcijoje, iki rugsėjo 18 dienos informuoja JKKSC el. paštu: jonkksc@centras.lt.

Užsiregistravusios komandos bus apdovanotos padėkos raštais, o įstaigą, prie kurios rugsėjo 22 d. bus mažiausiai automobilių, apdovanosime taure bei paskelbsime „Metų įstaiga be savo automobilio“.

Prisidėk prie Jonavos miesto aplinkos taršos mažinimo bei fizinio aktyvumo skatinimo!

 

 

                                                                                                   Regina Stupurienė

Kūno kultūros ir sporto centro direktorė