Warning: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/organizato/domains/jpss.lt/public_html/wp-content/themes/delicate/functions.php on line 73
JPSS.LT | Jonavos profesinių sąjungų susivienijimas | Page 8

Liepos mėnesį vykusiame Jonavos rajono savivaldybės Tarybos posėdyje buvo patvirtintas Trišalio susitarimo, bei Trišalės tarybos nuostatų projektai.

Jonavos rajono trišalės tarybos tikslas – spręsti Jonavos rajono socialines, ekonomines ir darbo problemas, tarpusavio susitarimais siekti pagerinti Jonavos rajono gyventojų gyvenimo kokybę, derinti socialinių partnerių interesus Jonavos rajono labui.

Į šią Trišalę tarybą įeis Jonavos rajono savivaldybės Tarybos, Jonavos rajono verslo darbdavių asociacijos, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Jonavos filialo ir Jonavos profesinių sąjungų susivienijimo deleguoti atstovai.

Tokios Trišalės tarybos prie savivaldybių Lietuvoje veikia jau daugiau nei dešimtmetį. Jos yra įsteigtos Alytuje, Kaune, Klaipėdoje, Mažeikiuose, Panevėžyje, Plungėje, Radviliškyje, Šiauliuose, Ukmergėje, Utenoje, Varėnoje, Vilniuje ir kituose miestuose. (daugiau…)

Viešieji darbai tikrai geriau nei nedarbas

2014, rugpjūčio 17th | Patalpino JPSS kategorijose Naujienos - (0 Nekomentuota)

LDBJau tarpukario Lietuvoje suprato, kad viešieji darbai geriau nei nedarbas. Tam 1933-iaisiais buvo priimtas Viešųjų darbų fondo įstatymas. Tuometinės Darbo biržos registruotus bedarbius, kurių nepavyko įdarbinti, siuntė dirbti viešuosius darbus – tiesti kelius, tvarkyti gatves, drenuoti laukus ir pan. Dešimtmečiams praėjus, ši laikino užimtumo priemonė vertinama įvairiai – gerai įsitvirtinusiems darbo rinkoje ir karjerą tikslingai darantiems tai atrodo menkaverčiai darbai, kurių gali ir nebūti, atokiose gyvenvietėse ir miesteliuose gyvenantiems šie darbai yra išganymas užsidirbti šiek tiek pajamų ir socializuotis, abejingieji net nesvarsto jų naudingumo. O jie vyksta – ir šiemet 14,2 tūkst. bedarbių nudirbo nemažai naudingų darbų vietos bendruomenėms. Tarp jų buvo 567 besimokantys bendrojo lavinimo, profesinio mokymo ar aukštosiose mokyklose.

Šių metų pirmąjį pusmetį viešuosius darbus dirbę bedarbiai visoje šalyje sutvarkė pažintinius, dviračių ir pėsčiųjų takus, gėlynus, viešąsias erdves 7,5 tūkst. ha šalies parkų teritorijų plote, atliko valstybinių miškų tvarkymo ir atkūrimo darbus 6,2 tūkst. ha ploto teritorijose bei smulkius remonto darbus 663 bibliotekose, globos namuose, mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose, socialinės ir visuomeninės paskirties objektuose. Taip pat šie žmonės sutvarkė 848 muziejų, istorijos ir kultūros paveldo, kitų turinčių išliekamąją vertę objektų viešąsias erdves.

Štai Šakių rajono Lukšių seniūnijoje po įvykusio gaisro sutvarkyta teritorija Zyplių dvare, Klausučių seniūnijoje puoselėjama poilsio parko teritorija, pasodinti medžiai ir prižiūrimos alėjos, Gižų seniūnijoje įrengta medinių skulptūrų alėja. Vienoje gražiausių šalies gyvenviečių – Kėdainių rajone Pelėdnagiuose viešųjų darbų dalyviai tvarkė ir toliau puoselėjo aplinką, užveistus rožynus.  Šiauliuose Pasaulio žolės riedulio atrankiniam turnyrui, vykusiam birželio pabaigoje, sutvarkytas stadionas, kuris šiuo metu vienas geriausių žolės riedulio stadionų Baltijos šalyse. (daugiau…)

DARBO GRAFIKO PRAKTINĖ NAUDA DARBUOTOJUI

2014, rugpjūčio 14th | Patalpino JPSS kategorijose Naujienos | VDI konsultacijos - (0 Nekomentuota)

Valstybines-darbo-inspekcijos-logo

Darbo grafikas – pagrindinė darbo organizavimo, jo teisingos apskaitos ir apmokėjimo (ne tik už nustatytą darbo laiką, bet ir viršvalandinį darbą bei darbą poilsio dienomis) priemonė.

Nukrypimai nuo grafiko (ilgiau nei numato grafikas darbo dieną atliekamas darbas, darbas grafike nustatytą poilsio dieną) turi būti pažymėti darbo laiko apskaitos žiniaraštyje ir atitinkamai apmokėti. Priešingu atveju tai vertinama kaip darbo laiko apskaitos pažeidimas (nedeklaruotas darbas), už kurį darbdaviui gresia bauda iki 5 tūkst. litų.

 

Darbo grafikas derinamas su darbuotojais

 

Kiekvieno darbuotojo darbo ir poilsio laiko paskirstymas per parą, savaitę ar apskaitinį laikotarpį, taip pat kasdienio darbo pradžia ir pabaiga nustatoma pagal įmonės, įstaigos, organizacijos darbo tvarkos taisykles.

Darbo grafikus tvirtina administracija, suderinusi su darbuotojų atstovais arba kolektyvinėje sutartyje nustatyta tvarka. (daugiau…)

Viena nelegalaus darbo diena – 10 tūkst. litų

2014, rugpjūčio 14th | Patalpino JPSS kategorijose Naujienos - (0 Nekomentuota)

Pagal Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) inspektorių perduotas nagrinėti bylas dėl nelegalaus darbo šiais metais teismai skyrė beveik 500 tūkst. litų baudų. Už ūkinės-komercinės veiklos pažeidimus (darbas neįsigijus verslo liudijimo, neįregistravus individualios veiklos) darbo inspektoriai šiais metais surašė 380 protokolų ir skyrė per 100 tūkst. litų baudų.

UAB „Isa Keramika“ vadovo S. Š., statybos objekte leidusio dirbti asmeniui be rašytinės darbo sutarties ir nepranešus apie darbo pradžią Sodrai, pažeidimą teismas įvertino 6,5 tūkst. litų bauda. UAB „Arinstata“ vadovui L. R. keturi nelegalūs statybininkai, teismo sprendimu, „kainavo“ 12 tūkst. litų; tiek pat – nelegaliai dirbę keturi mūrininkai-stogdengiai UAB „Mobilios investicijos“ direktoriui G. U.

Nagrinėdama prašymą dėl neišmokėto darbo užmokesčio darbo ginčų komisija prie VDI Panevėžio skyriaus pareiškėjo pateiktuose dokumentuose pastebėjo, kad jis darbo sutartį su įmone pasirašė ir statybvietėje pradėjo dirbti tą pačią dieną – darbdaviui nustatyta tvarka prieš dieną nepranešus Sodrai. (daugiau…)

Miesto šventė „Mes mylim Jonavą!“

2014, rugpjūčio 6th | Patalpino JPSS kategorijose Naujienos - (0 Nekomentuota)

Jonavos miestos svente 2014 08 09

SITUACIJA RAJONO DARBO RINKOJE 2014-08-01 DIENAI

 

Užregistruota per liepos mėnesį bedarbių   –        459   (337)

mėnesio pabaigoje                                    –      3195 (3094)

 

Įdarbinta                                                    –      269     (260)

 

Nusiųsta į aktyvios

darbo rinkos politikos                                  –    108     (107)

priemones

 

Bedarbių procentas nuo

darbingo amžiaus gyventojų rajone           –     11,7 proc. (11,4 proc.)

 

Bedarbių procentas nuo

darbingo amžiaus gyventojų Lietuvoje     –     8,8 proc.   (8,6 proc.)

 

SITUACIJA RAJONO SENIŪNIJOSE 2014-08-01 DIENAI

 

Bedarbių procentas rajono seniūnijose

Ruklos seniūnijoje    20,4 proc.  (20,1 proc)

Upninkų seniūnijoje 18,8 proc.  (18,6 proc.)

Šilų seniūnijoje       17,7 proc.  (18,3 proc.)

Dumsių seniūnijoje  11,3 proc.   (11,0 proc.)

Žeimių seniūnijoje    13,3 proc. (13,0 proc.)

Kulvos seniūnijoje 15,3 proc. (14,9 proc.)

Bukonių seniūnijoje 11,2 proc. (12,0 proc.)

Užusalių seniūnijoje 11,0 proc. (10,2 proc)

Jonavos seniūnijoje      9,1 proc.   (9,5 proc) .

 

Pastaba: skliausteliuose pateikta informacija buvusi prieš mėnesį

Esant būtinybei ar vykdant nepertraukiamą darbo procesą, galimas tiek naktinis darbas ar darbas švenčių ir poilsio dienomis, tiek viršvalandžiai. Svarbiausia, kad darbo laikas būtų tinkamai organizuojamas, apskaitomas ir apmokamas. Skirti dirbti naktį ar viršvalandžius draudžiama tam tikroms grupėms darbuotojų.

 

Naktinis darbas

 

Nakties laikas yra kalendorinis laikas nuo 22 valandos iki 6 valandos. Dėl naktinio darbo gali būti susitariama darbo sutartyje, taip pat naktinis darbas gali būti dirbamas esant nepertraukiamam darbo procesui (pvz., darbas gydymo įstaigose, viešbučiuose ir pan.).

Jeigu darbo sutartyje nėra susitarimo dėl naktinio darbo, taip pat darbas įmonėje nėra organizuojamas nepertraukiamai (darbas naktį įmonėje dirbamas tik tam tikrais atvejais) ir laiku nuo 22 valandos iki 6 valandos dirbama daugiau nei 3 valandas, naktinis darbo laikas privalo būti sutrumpinamas viena valanda (pvz., jei darbuotojo darbo pamainos trukmė – 8 valandos, tai naktinis darbo laikas privalo būti sutrumpintas iki 7 valandų). Sutrumpinta darbo valanda privalo būti apmokėta darbo sutartyje sutartu darbo užmokesčiu.

Tačiau kiekviena naktį dirbta valanda turi būti apmokama pusę karto daugiau nei valanda dirbta dieną, pvz., jei darbuotojo valanda dieną įvertinta 10 litų, tai už darbo valandą naktį privalu mokėti 15 litų.

Dirbti naktį draudžiama skirti darbuotojus, kuriems dirbti šiuo paros metu neleidžia sveikatos priežiūros įstaigos išvada, taip pat jaunus asmenis.

Darbuotojo sutikimo dirbti naktį nereikalaujama, išskyrus tam tikras išimtis. (daugiau…)

Kveičiame dalyvauti Sporto forume!

2014, liepos 24th | Patalpino JPSS kategorijose Naujienos | Renginiai - (0 Nekomentuota)

plakatas Sporto forumas 2014_1

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) informuoja, kad per šių metų pirmą pusmetį gauta apie 2,5 tūkst. skundų ir pranešimų – šiek tiek daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Išnagrinėjus gautus skundus, beveik pusė juose keltų klausimų nepasitvirtino.

Darbo inspektorių nagrinėjamuose skunduose ir pranešimuose išlieka tendencija, kad daugiausiai nusiskundimų yra susiję su darbo teisės klausimais – jie sudaro beveik 85 proc. Pastebėtina, kad, palyginti su pernykščiu pirmuoju pusmečiu, padaugėjo dėl įdarbinimo, darbo sutarčių keliamų klausimų skaičius – tai susiję su ūgtelėjusia (per 30 proc.) kreipimųsi dėl nelegalaus darbo apimtimi. (daugiau…)

Valstybines-darbo-inspekcijos-logoDarbo užmokestis yra atlyginimas už darbą, darbuotojo atliekamą pagal darbo sutartį. Darbo apmokėjimo sąlygos turi būti teisingos, aiškios ir suprantamos. Darbui apmokėti įprastai naudojamos dvi darbo užmokesčio formos: laikinė ir vienetinė. Abi šios formos gali būti derinamos.

 

Laikinis darbo apmokėjimas

 

Naudojant laikinę darbo užmokesčio formą, darbo užmokestis apskaičiuojamas atsižvelgiant į išdirbtas valandas.

Darbo užmokesčio sąlygą apibrėžiant darbo sutartyje nustatomas mėnesinis arba valandinis darbo užmokestis. Pirmuoju atveju darbo užmokesčio dydis nesikeičia pagal to mėnesio darbo dienų skaičių, todėl asmuo gaus tokį pat darbo užmokestį, neatsižvelgiant į darbo dienų pagal grafiką skaičių per mėnesį. Antruoju atveju darbuotojas gaus darbo užmokestį už faktiškai dirbtą laiką ir kiekvieną mėnesį gaunamas darbo užmokestis skirsis.

Šiuo metu minimalusis valandinis atlygis – 6,06 lito, minimalioji mėnesinė alga – 1000 litų. Taigi, jeigu darbuotojo darbo sutartyje nustatomas mėnesinis darbo užmokestis, jis negali būti mažesnis kaip 1000 litų; jeigu darbo užmokestis valandinis – jis turi būti ne mažesnis kaip 6,06 lito. Atkreiptinas dėmesys, kad, nustačius darbo sutartyje valandinį darbo užmokestį, nereikalaujama darbuotojui garantuoti kiekvieną mėnesį minimaliąją mėnesinę algą – 1000 litų. (daugiau…)